Vår strategi – Fysioterapeuterna

Vår strategi

Fysioterapeuternas strategi är ett verktyg för hur vi når våra mål och vår vision.

Strategin kan fungera som en ledstång att hålla sig i när vi planerar för framtiden. Den är vårt gemensamma projekt och resultatet av samskapande inom förbundet. Vi är många som varit delaktiga och som tillsammans vill förbundets bästa för våra framtida medlemmar och kollegor.

Strategin är beslutad av förbunddstyrelsen i maj 2023 och gäller under de närmsta tio åren. Tiden vi lever i är dock föränderlig och snabbfotad, vilket kan leda till strategin behöver revideras under 10-årsperioden. Det beslutet fattar i så fall förbundsstyrelsen.

Vi tror på strategin och på att den nu ska hjälpa oss att ta fler steg närmre vår vision. Tillsammans.

Fysioterapeuternas strategi