Internationella Fysioterapins Dag

Den 8 september varje år infaller Internationella Fysioterapins Dag.

Internationella Fysioterapins Dag firades 2015 på bland annat Gävle sjukhus. Foto: Björn Hanérus/Gefle Dagblad.


(Internationella Fysioterapins Dag firades 2015 på bland annat Gävle sjukhus. Foto: Björn Hanérus/Gefle Dagblad.)

I år infaller Fysioterapins Dag på en lördag, vilket gör att det går lika bra att fira fredagen den 7 september. Hundratals fysioterapeuter och sjukgymnaster firar genom att finns på torg, köpcentrum, sjukhus och vårdcentraler. Var med och fira du också!

Rörelselyft i fokus

I år sätter vi fokus på Fysioterapeuternas tre rörelselyft för barn, arbetsliv och äldre. Beställ nyligen framtagna vykort och de tre foldrar med rörelselyft som innehåller konkreta förslag på hur fysioterapeuters kunskaper kan användas bättre inom vård, skola, arbetslivet och omsorgen, men även samhället i stort. Samma helg är det val till riksdag, landsting och kommun. Rörelselyften utgör det valmanifest med frågor som förbundet driver inför valet 2018.

Material att beställa

Vad gör du på Fysioterapins Dag?

 

Bakgrund

Initiativtagare till Internationella Fysioterapins Dag är WCPT, World Confederation for Physical Therapy. Den 8 september 1951 grundades WCPT. 

Pressmeddelande från WCPT 2017

WCPT har sammanställt ett verktygslåda med guider och idéer kring aktiviteter som går att göra.

WCPT har en samlad rapportering där de berättar om hur dagen firats de senaste åren i olika delar av världen.