Internationella Fysioterapins Dag

Den 8 september varje år infaller Internationella Fysioterapins Dag. 2019 infaller dagen på en söndag, vilket gör att många att vänta med firandet till måndagen den 9 september.

Skicka in foton efteråt

Ta gärna foton på din aktivitet och skicka in efteråt för publicering på webben och Fysioterapeuternas facebooksida. Skicka till peter.karlsson@fysioterapeuterna.se. Tack på förhand!

Fallolyckor i fokus på Internationella Fysioterapins Dag 2019

Se foton från firandet av Internationella Fysioterapins Dag 2019

Så här firas Fysioterapins Dag 2019 (Lista på aktiviteter som rapporterats in)

Aneby

Torget 5 sept kl. 10-14
I vår kommun uppmärksammar vi något som heter "Alla får plats". Under denna veckan står fysioterapeuten på torget under en dag och informerar om hennes uppdrag inom kommunen. Hon informerar och delar ut broschyrer.

Gävle

Gävle sjukhus, plan 13. 9 sept, kl. 11-15.30
Vi bjuder in personal, politiker och media till öppet hus! Vi presenterar vår verksamhet som erbjuds patienter som är inneliggande på någon av vårdavdelningarna eller tillhör någon av sjukhusets specialistmottagningar. Vi visar runt i våra fina lokaler med utsikt över stora delar av Gävle. Vid klart väder har vi utsikt ända till Eggegrunds fyr!
• Testa din balans
• Kolla in vårt gym
• Prova träning i Red cord
• Prova olika typer av smärtlindring
• Se smarta hjälpmedel för förflyttning
• Andningsträning
• Hur tränar du ditt hjärta? Prova på hjärtträning!
• Gåskolan visar benproteser
• Tipsrunda med priser
• Vi bjuder på dryck och lättare tilltugg

Linköping

Linköpings Universitetssjukhus 9 sept kl. 8.30-12.00
Distrikt Östergötland bjuder in till en förmiddag med föreläsningar för medlemmar och studenter.

Lund

Psykiatrihuset, Baravägen 1, Lund 11 sept kl. 13-16.30
Distrikt Skåne bjuder in till studieeftermiddag: "Kropp och själ- från forskning till klinisk tillämpning."

Skånes Universitetssjukhus, enheten för Smärtrehabilitering
Samtliga fysioterapeuter på enheten har deltagit i att utforma en poster riktad till patienter och anhöriga men även andra intresserade som informerar om långvarig smärta, WCPT:s tema i år. Vi har där kort info om långvarig smärta, vilka fördelar träning och fysisk aktivitet kan ge och hur man själv och med hjälp av fysioterapeut kan utföra detta när man har långvarig smärta.

Malmö

Skånes universitetssjukhus, njurmedicin, 9 sept
Vi ska lägga informationsmaterial i väntrum på njurmottagning och dialysmottagningarna.

Stockholm

Sabbatsbergsgeriatrik 9 sept kl. 08.45-15.30
Professionsfrukost där vi tittar på video/diskuterar ett ämne som intresserar alla -Tipspromenad i trapphuset - Prova på Chair stand test 30 sek på avdelningar - Invigning av träningsstaion på avd.61 - Material från Fysioterapeuterna bland annat om levnadsvanor och Fysioterapi ger resultat.

Sal Gentz, Södersjukhuset 9 sept kl. 16-19.30
Distrikt Stockholm har lokal för att göra det möjligt för att som skriver på, eller avslutat magister- eller masteruppsatser och doktorand avhandlingar, att dela med er av 
arbeten. Vill du själv eller kan du tipsa om någon som vill dela med sig av sitt arbete? Än finns det platser kvar för fler föreläsare. Hör av dig på stockholm@fysioterapeuterna.se

Sundsvall

Birsta City (köpcentrum) 8 sept kl. 12.30-15.00
Vi hyr en eventyta i köpcentret där vi kommer synas, prata med intresserade människor, dela ut faktabladen "Fysioterapi ger Resultat", och ger gröna ballonger till barn som vill ha.

Värnamo

Värnamo sjukhus, 9 sept kl.11:30-13:30
Alla fysioterapeuter i Värnamo som arbetar i primärvård, slutenvård, kommun, privat regi är inbjudna till en lunchföreläsning om fysisk aktivitet vid hjärtsvikt. Föreläsningen hålls av en fysioterapeut på Värnamo sjukhus. Syftet blir att öka kunskapen om hjärtsvikt och att träffa kollegor från olika arbetsplatser.

Ystad

Ystad Vårdcentral 6 sept kl. 9-11
Tipsrunda till fredagsfrukosten med frågor om fysioterapi och vad vi på rehab gör. Målgruppen är övriga anställda på vårdcentralen men även patienter som befinner sig på vårdcentralen får gärna gå tipsrundan.

Örebro

Bohmansalen, Universitetssjukhuset 9 sept kl. 8.15-12.30
Kvalitetsdag för fysioterapeuter arrangeras av Distrikt Örebro i samarbete med Region Örebro län. Konferensen ger en möjlighet att träffas för att inspireras, sprida kunskap och nätverka. Syftet är att synliggöra kollegors engagemang och kompetens lokalt i Örebro.

Östersund

Länsmannen, Köpmangatan 24, 6 sept kl. 07.30-09.00
Distrikt Jämtland/Härjedalen bjuder in sina medlemmar till ett frukostseminarium om smärtbehandling: Smärtskola vid långvarig smärta med Kognitiv Rehabiliteringsterapi (KRT). Föreläsare är sjukgymnast Sofia Köpsén, sjukgymnast Elisabeth Landegren Eriksson och psykolog Monica Fredriksson, som presentera hur de tillsammans har arbetat med smärtskola inom primärvården i Krokom. Mer än en tredjedel av medlemmarna har förhandsanmält sitt deltagande i seminariet, som också går att följa via länk från sex av länets orter.

Bakgrund

Initiativtagare till Internationella Fysioterapins Dag är WCPT, World Confederation for Physical Therapy. Den 8 september 1951 grundades WCPT. 

WCPT har sammanställt ett verktygslåda med guider och idéer kring aktiviteter som går att göra.

WCPT har en samlad rapportering där de berättar om hur dagen firats de senaste åren i olika delar av världen.