Internationella Fysioterapins Dag

Den 8 september varje år infaller Internationella Fysioterapins Dag. 2019 infaller dagen på en söndag, vilket gör att det går lika bra att fira måndagen den 9 september istället.

Material att beställa - Rörelselyft + Fysioterapi ger resultat

Vi fortsätter att sprida Fysioterapeuternas tre rörelselyft för barn, arbetsliv och äldre. Beställ vykort och de tre foldrar med rörelselyft som innehåller konkreta förslag på hur fysioterapeuters kunskaper kan användas bättre inom vård, skola, arbetslivet och omsorgen, men även samhället i stort. 

Fysioterapeuterna har i år startat projektet "Fysioterapi ger resultat" som handlar om att ta fram faktablad (A4, dubbelsidigt) som på ett tydligt och lättillgängligt sätt visar på vinsterna av fysioterapeutiska insatser. Redan nu kan du beställa de två första faktabladen och sprida till politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare.

1. Beställ material senast 22 augusti

OBS! Sista dag att beställa material för att garantera leverans i tid till Fysioterapins Dag är torsdagen den 22 augusti.

2. Berätta vad du gör

Så här firas Fysioterapins Dag 2019 (Lista på aktiviteter som rapporterats in)

Stockholm

Sal Gentz, Södersjukhuset 9 sept kl. 16-19.30
Distrikt Stockholm har lokal för att göra det möjligt för att som skriver på, eller avslutat magister- eller masteruppsatser och doktorand avhandlingar, att dela med er av sina arbeten. Vill du själv eller kan du tipsa om någon som vill dela med sig av sitt arbete? Än finns det platser kvar för fler föreläsare. Hör av dig på stockholm@fysioterapeuterna.se

Örebro

Bohmansalen, Universitetssjukhuset 9 sept kl. 8.15-12.30
Kvalitetsdag för fysioterapeuter arrangeras av Distrikt Örebro i samarbete med Region Örebro län. Konferensen ger en möjlighet att träffas för att inspireras, sprida kunskap och nätverka. Syftet är att synliggöra kollegors engagemang och kompetens lokalt i Örebro.

Bakgrund

Initiativtagare till Internationella Fysioterapins Dag är WCPT, World Confederation for Physical Therapy. Den 8 september 1951 grundades WCPT. 

WCPT har sammanställt ett verktygslåda med guider och idéer kring aktiviteter som går att göra.

WCPT har en samlad rapportering där de berättar om hur dagen firats de senaste åren i olika delar av världen.