Change Day – Fysioterapeuterna

Change Day

04 juni 2014

Plats: Hela landet

Extern arrangör

Nu kommer Change Day till Sverige!

Nu har changeday.se öppnat och tar emot löften om hur vi kan förändra svensk hälso- och sjukvård och omsorg. Fundera över vad just du kan göra för att det ska bli bättre...

Change Day syftar till att förbättra svensk hälso- och sjukvård och omsorg. Det är en internationell rörelse vars målsättning är att förverkliga den potential som finns i alla individer och grupper. Allas engagemang, hos såväl patient och profession som politiker, ska kanaliseras via changeday.se och bli verklighet.

Läs mer

Förbundsstyrelsens löften:

Jag lovar att stå upp för att inte sitta för länge på de möten jag leder och deltar i #sittaärdetnyaröka #Fysioterapeuterna
Stefan Jutterdal
Ordförande

Jag lovar att på alla sätt jag kan och tillsammans med mina medarbetare se till att ständigt förbättra våra arbetssätt så att patienter och närstående känner att de kan och vågar träna, förändra levnadsvanor och få lägga fler friska dagar och år till livet!
Helena Pepa
Vice ordförande

Jag lovar att bidra till att fysioterapeuters arbete med rehabilitering synliggörs och värdesätts i större utsträckning i framtiden än vad som sker för närvarande.
Lennart Dückhow
Ledamot

Jag lovar att arbeta för att möjligheten till fysisk aktivitet ska bli en rättighet för ALLA människor i Sverige, efter sina egna förutsättningar och villkor
Marie Granberg
Ledamot

Att resa mig upp och stå, göra tåhävningar, böja knäna o stå på ett ben vid varje uppehåll som tåget gör när jag åker. Berätta för min medpassagerare varför jag gör detta o locka andra att göra lika o därmed bidra till att minska konsekvenserna av \"sittrökning\".
Elisabeth Haraldsson
Ledamot

Jag lovar att i alla sammanhang, både i arbetet och privat, sprida kunskapen om de positiva effekterna av fysisk aktivitet. Jag lovar också att själv föregå med gott exempel genom att ägna mig åt fysisk aktivitet minst 30 minuter per dag!
Mikael Hjerne
Ledamot

Jag lovar att arbeta aktivt för att förbättra vården för de människor som söker vård för långvarig smärta inom svensk hälso- och sjukvård. Genom att systematiskt samla in kunskap om hur människor med smärta upplever sin situation hoppas jag kunna vara med och bygga hållbara aktiva behandlingsinsatser för dessa människor.
Mari Lundberg
Ledamot

Jag lovar att medverka till visionen att alla blir lika behandlade utan hänsyn till genus, etnisk härkomst, religion, sexuell läggning eller annat inom fysioterapins verksamheter
Pia Nilsson
Ledamot

Jag lovar att höja min röst för personer med kroniska neurologiska funktionsnedsättningar och deras möjlighet till rehabilitering.
Cecilia Winberg
Ledamot

Kommande händelser

aug
17

17 augusti 2023 – 10 december 2023

Anmälan till Fysioterapeuternas kurs i förbättringskunskap

Digitalt

Fysioterapeuterna, Specialistordning

sep
27

27 september 2023, 18:00 – 20:00

Studentföreläsning: Ellen Rubin

Digitalt via Zoom

Studentsektionen, Student

okt
03

03 oktober 2023, 18:00 – 20:00

Studentföreläsning: Annika Larsson, specialist inom OMT

Digitalt via Zoom

Studentsektionen, Student

okt
26

26 oktober 2023, 15:00 – 16:00

Facklig kurs; En Introduktion i fackligt arbete

Via länk

Facklig kurs

nov
06

06 november 2023, 13:00 – 16:00

Facklig kurs; Löneprocess kommun

Via länk

Facklig kurs