Seminarium, Almedalen: "Fysioterapeut direkt" – Fysioterapeuterna

Seminarium, Almedalen: "Fysioterapeut direkt"

01 juli 2014, 11:00 – 13:00

Plats: Donners plats, H427, Tage Cervins gata 1-2, Visby

Fysioterapeuterna, Almedalen

 

 


"Fysioterapeut direkt. Ger det bättre vård och resursutnyttjande i primärvården?

Rätt från början innebär att patienterna får bästa möjliga omhändertagande direkt med utgångspunkt från de symtom de söker för. Detta effektiviserar vårdförloppet, ger nöjdare patienter och medarbetare samt är ett hälsoekonomiskt smartare sätt att organisera vården på. Så fungerar Brahemodellen.

I Brahemodellen från Löberöd, får utvalda patientgrupper först träffa fysioterapeut/sjukgymnast och när behov finns kopplas läkare in i vårdförloppet. Detta har visat sig vara en mycket lyckad arbetsmodell värd att sprida. Målet är att patienterna ska få träffa rätt kompetens så tidigt som möjligt i vårdförloppet. Detta kräver att vården organiseras på ett nytt sätt där definierade patientgrupper först träffar fysioterapeut. Vinsterna kommer patienterna till del men också det tvärprofessionella samarbetet mellan fysioterapetuer och läkare har blivit tydligare och bättre. Arbetsmiljön påverkas också positivt. Ett arbetssätt som medför stora fördelar främst för patienter men också för vårdorganisationen själv.

Seminariet kommer vara interaktivt med publiken och inleds med paneldiskussion 11.00-12.15. Härefter byts vi delar av panelen och en avslutande del med speed interview tar vid mellan 12.15-12.30. Vi minglar tillsammans med förtäring fram till kl 13.00. Välkommen!

Medverkande:

 • Anne Carlsson, Ordförande, Reumatikerförbundet.
 • Stefan Jutterdal, Förbundsordf, Fysioterapeuterna.
 • Karin Träff Nordström, Ordförande, SFAM.
 • Hans Karlsson, Direktör, SKL.
 • Christina Johansson, Fysioterapeut, Brahehälsan.
 • Staffan Olsson, Läkare, Brahehälsan.
 • Dag Ström, Moderator, Patientsäkerhetsstrateg, Trivitalis.
 • Jonas Andersson, Regionråd VGR, Folkpartiet. 
 • Christer Engelhardt, Riksdagsledamot Socialutskottet, Socialdemokraterna.
 • Pär Höglund, Läkare Forskare, MMC Karolinska Institutet.
 • Mari Lundberg, Fysioterapeut Forskare, Fysioterapeuterna

 

Kommande händelser

maj
18

18 maj 2021, 09:00 – 12:00

Grundkurs - Arbetsmiljö, SAM och OSA

Via länk

Fysioterapeuterna, Facklig kurs

maj
21

21 maj 2021, 14:00 – 15:30

Chefsfredag: Att leda hållbart och med rätt kultur

Digitalt

Fysioterapeuterna, Extern arrangör, Chef och ledare

maj
25

25 maj 2021 – 26 maj 2021

Förbundsstyrelsen

Digitalt webbmöte

Fysioterapeuterna

jun
03

03 juni 2021, 15:00 – 17:00

Fysioterapeuterna + Nära vård = Sant?

Webbinarium

Fysioterapeuterna, Utbildning, Medlemsförmån, Fysioterapeuternas webbinarium

jun
07

07 juni 2021, 12:00 – 13:00

Öka din självinsikt - inventera din kompetens

Webbinarium

Fysioterapeuterna, Utbildning, Medlemsförmån, Fysioterapeuternas webbinarium