Seminarium, Almedalen: "Fysioterapeut direkt" – Fysioterapeuterna

Seminarium, Almedalen: "Fysioterapeut direkt"

01 juli 2014, 11:00 – 13:00

Plats: Donners plats, H427, Tage Cervins gata 1-2, Visby

Fysioterapeuterna, Almedalen

 

 


"Fysioterapeut direkt. Ger det bättre vård och resursutnyttjande i primärvården?

Rätt från början innebär att patienterna får bästa möjliga omhändertagande direkt med utgångspunkt från de symtom de söker för. Detta effektiviserar vårdförloppet, ger nöjdare patienter och medarbetare samt är ett hälsoekonomiskt smartare sätt att organisera vården på. Så fungerar Brahemodellen.

I Brahemodellen från Löberöd, får utvalda patientgrupper först träffa fysioterapeut/sjukgymnast och när behov finns kopplas läkare in i vårdförloppet. Detta har visat sig vara en mycket lyckad arbetsmodell värd att sprida. Målet är att patienterna ska få träffa rätt kompetens så tidigt som möjligt i vårdförloppet. Detta kräver att vården organiseras på ett nytt sätt där definierade patientgrupper först träffar fysioterapeut. Vinsterna kommer patienterna till del men också det tvärprofessionella samarbetet mellan fysioterapetuer och läkare har blivit tydligare och bättre. Arbetsmiljön påverkas också positivt. Ett arbetssätt som medför stora fördelar främst för patienter men också för vårdorganisationen själv.

Seminariet kommer vara interaktivt med publiken och inleds med paneldiskussion 11.00-12.15. Härefter byts vi delar av panelen och en avslutande del med speed interview tar vid mellan 12.15-12.30. Vi minglar tillsammans med förtäring fram till kl 13.00. Välkommen!

Medverkande:

 • Anne Carlsson, Ordförande, Reumatikerförbundet.
 • Stefan Jutterdal, Förbundsordf, Fysioterapeuterna.
 • Karin Träff Nordström, Ordförande, SFAM.
 • Hans Karlsson, Direktör, SKL.
 • Christina Johansson, Fysioterapeut, Brahehälsan.
 • Staffan Olsson, Läkare, Brahehälsan.
 • Dag Ström, Moderator, Patientsäkerhetsstrateg, Trivitalis.
 • Jonas Andersson, Regionråd VGR, Folkpartiet. 
 • Christer Engelhardt, Riksdagsledamot Socialutskottet, Socialdemokraterna.
 • Pär Höglund, Läkare Forskare, MMC Karolinska Institutet.
 • Mari Lundberg, Fysioterapeut Forskare, Fysioterapeuterna

 

Kommande händelser

sep
21

21 september 2021, 09:00 – 11:00

Facklig kurs grundnivå - kollektiv arbetsrätt

Via länk

Facklig kurs

sep
24

24 september 2021

ISPO-Sveriges webbinarier

Webbinarium

Extern arrangör

sep
27

27 september 2021, 12:05 – 12:50

Gör en spännande kompetensutvecklingsplan på kort och lång sikt

Webbinarium

Fysioterapeuterna, Utbildning, Medlemsförmån, Fysioterapeuternas webbinarium

sep
27

27 september 2021, 13:00 – 15:00

Facklig kurs grundnivå - Samverkan kommun

Via länk

Facklig kurs

sep
27

27 september 2021

Tjänstepensionens dag