Hållbart arbetsliv – Hur skapar vi ett meningsfullt arbetsliv utifrån olika perspektiv?

03 juli 2018, 08:00 – 09:00

Plats: Fysiken, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete, Almedalen, Rörelselyft

Vi spenderar större delen av våra vuxna liv som yrkesverksamma och större delen av vår vakna tid på arbetsplatsen. Därför är det av yttersta vikt med ett hållbart arbetsliv men hur skapar vi ett meningsfullt och hållbart arbetsliv för alla utifrån olika perspektiv?

Vi vet idag att olika branscher står inför olika utmaningar gällande hållbart arbetsliv – inte minst hälso- och sjukvården har en stor omställning framför sig. Under detta seminarium kommer vi diskutera det hållbara arbetslivet med fokus på arbetsmiljön inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg.

Utifrån dessa perspektiv kommer vi diskutera framtida möjliga lösningar; Hur skapar vi hälsa i arbetslivet för individen, för gruppen och för organisationen? Vilka strategier behöver vi ta till? Hur ska arbetsgivare arbeta med dessa utmaningar för att täcka framtidens rekryteringsbehov och för att vara attraktiva arbetsgivare? Hur skapar vi möjlighet till fysisk aktivitet och rörelse över hela arbetslivet?

Medverkande

  • Stefan Jutterdal, förbundsordförande, Fysioterapeuterna
  • Charlotte Wåhlin, med. dr ergonom, leg. fysioterapeut, Arbets- och miljömedicin för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län
  • Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen
  • Agneta Lindegård Andersson, docent i folkhälsovetenskap och utvecklingsledare, Institutet för Stressmedicin Göteborg
  • Lotta Håkansson, förbundsordförande, Reumatikerförbundet
  • Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson, (m)
  • Vivianne Macdisi, Regionråd Uppsala, (s)
  • Emma Spak, Samordnare för nära vård, SKL
Kommande händelser
sep
26

26 september 2018, 09:00 – 12:00

FoU-konferens, primärvården, Stockholm

Stockholm

Extern arrangör

sep
28

28 september 2018, 14:00 – 15:30

Chefsfredag: Recept för ett framgångsrikt ledarskap - Örebro

Scandic Grand Hotel, Fabriksgatan 21-23, Örebro

Fysioterapeuterna, Extern arrangör, Chef och ledare

okt
02

02 oktober 2018, 08:30 – 03 oktober 2018, 17:00

Smärtskolan: Kunskap för livet (Malmö)

Malmö

Extern arrangör

okt
03

03 oktober 2018

Kvalitets- och ledningssystem i Umeå - INSTÄLLT

Umeå

Fysioterapeuterna, Företagande, Medlemsförmån, Chef och ledare

okt
05

05 oktober 2018, 14:00 – 15:30

Chefsfredag: Chefer i skottlinjen! - Norrköping

Renströmmen, Drottninggatan 1, Norrköping

Fysioterapeuterna, Extern arrangör, Chef och ledare