Smärtskolan: Kunskap för livet (Stockholm)

13 november 2018, 08:30 – 14 november 2018, 16:30

Plats: Stockholm

Extern arrangör

Evidensbaserad ledarutbildning som vänder sig till fysioterapeuter och arbetsterapeuter som under minst sex månader arbetat kliniskt med patienter med långvarig smärta eller fibromyalgi.

Kursen innehåller praktisk tillämpning av aktuell forskning kring långvarig smärta eller fibromyalgi. Efter genomgången kurs kan fysioterapeuter och arbetsterapeuter i team tillsammans med reumatikerföreningar genomföra Smärtskolan för patienter med långvarig smärta eller fibromyalgi.

Syftet är att förmedla kunskaper, erfarenheter och färdigheter inom områdena smärta, vardagsbalans, fysisk aktivitet och motivation som leder till hälsofrämjande förändringar av livsstilen. Programmet utgår från ett biopsykosocialt perspektiv på hälsa och pedagogiken bygger på "self-efficacy" principer. Kan tjäna som grund för MMR.

Kommande händelser
maj
03

03 maj 2019, 14:00 – 16:30

Chefsfredag: Att undvika beslutsfällor - Så fattar du och ditt team bättre beslut - Göteborg

Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg

Fysioterapeuterna, Extern arrangör, Chef och ledare

maj
07

07 maj 2019, 08:30 – 08 maj 2019, 17:00

Kunskap för livet - Stockholm

Stockholm

Extern arrangör

maj
10

10 maj 2019, 14:00 – 16:30

Chefsfredag: Organisatoriska mellanrum - Stockholm

Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm

Fysioterapeuterna, Extern arrangör, Chef och ledare

maj
10

10 maj 2019 – 13 maj 2019

WCPT Congress 2019

Genève, Schweiz

Extern arrangör

maj
22

22 maj 2019 – 23 maj 2019

Förbundsstyrelsen

Stockholm

Fysioterapeuterna