Smärtskolan: Kunskap för livet (Stockholm)

13 november 2018, 08:30 – 14 november 2018, 16:30

Plats: Stockholm

Extern arrangör

Evidensbaserad ledarutbildning som vänder sig till fysioterapeuter och arbetsterapeuter som under minst sex månader arbetat kliniskt med patienter med långvarig smärta eller fibromyalgi.

Kursen innehåller praktisk tillämpning av aktuell forskning kring långvarig smärta eller fibromyalgi. Efter genomgången kurs kan fysioterapeuter och arbetsterapeuter i team tillsammans med reumatikerföreningar genomföra Smärtskolan för patienter med långvarig smärta eller fibromyalgi.

Syftet är att förmedla kunskaper, erfarenheter och färdigheter inom områdena smärta, vardagsbalans, fysisk aktivitet och motivation som leder till hälsofrämjande förändringar av livsstilen. Programmet utgår från ett biopsykosocialt perspektiv på hälsa och pedagogiken bygger på "self-efficacy" principer. Kan tjäna som grund för MMR.

Kommande händelser
nov
13

13 november 2018, 08:30 – 14 november 2018, 16:30

Smärtskolan: Kunskap för livet (Stockholm)

Stockholm

Extern arrangör

nov
16

16 november 2018, 14:00 – 15:30

Chefsfredag: Plats för etik - Malmö

Scandic S:t Jörgen, Stora Nygatan 35, Malmö

Fysioterapeuterna, Extern arrangör, Chef och ledare

nov
20

20 november 2018

Kvalitets- och ledningssystem i Malmö

Malmö

Fysioterapeuterna, Företagande, Medlemsförmån

nov
26

26 november 2018, 10:00 – 16:00

Professionsråd

Stockholm

Fysioterapeuterna

nov
28

28 november 2018, 09:00 – 30 november 2018, 15:00

Saco Studentmässa - Stockholm

Stockholmsmässan i Älvsjö

Fysioterapeuterna, Extern arrangör