Smärtskolan: Kunskap för livet (Stockholm)

13 november 2018, 08:30 – 14 november 2018, 16:30

Plats: Stockholm

Extern arrangör

Evidensbaserad ledarutbildning som vänder sig till fysioterapeuter och arbetsterapeuter som under minst sex månader arbetat kliniskt med patienter med långvarig smärta eller fibromyalgi.

Kursen innehåller praktisk tillämpning av aktuell forskning kring långvarig smärta eller fibromyalgi. Efter genomgången kurs kan fysioterapeuter och arbetsterapeuter i team tillsammans med reumatikerföreningar genomföra Smärtskolan för patienter med långvarig smärta eller fibromyalgi.

Syftet är att förmedla kunskaper, erfarenheter och färdigheter inom områdena smärta, vardagsbalans, fysisk aktivitet och motivation som leder till hälsofrämjande förändringar av livsstilen. Programmet utgår från ett biopsykosocialt perspektiv på hälsa och pedagogiken bygger på "self-efficacy" principer. Kan tjäna som grund för MMR.

Kommande händelser
jan
29

29 januari 2019 – 30 januari 2019

Förbundsstyrelsen

Stockholm

Fysioterapeuterna

feb
08

08 februari 2019, 14:00 – 15:30

Chefsfredag: Recept för ett framgångsrikt ledarskap - Örebro

Scandic Grand Örebro, Fabriksgatan 21-23

Fysioterapeuterna, Extern arrangör, Chef och ledare

feb
15

15 februari 2019, 14:00 – 15:30

Chefsfredag: Ledarutveckling med shibbolet - Stockholm

Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm

Fysioterapeuterna, Extern arrangör, Chef och ledare

mar
08

08 mars 2019, 14:00 – 16:30

Chefsfredag: Att undvika beslutsfällor - Så fattar du och ditt team bättre beslut - Malmö

Scandic S:t Jörgen, Stora Nygatan 35, Malmö

Fysioterapeuterna, Extern arrangör, Chef och ledare

mar
20

20 mars 2019

Förbundsstyrelsen

Stockholm

Fysioterapeuterna