Shoulder Rehabilitation, Level 1

20 mars 2020, 09:00 – 21 mars 2020, 17:00

Plats: Sportsmed, Carlanderska sjukhuset, Göteborg

Extern arrangör

Välkommen till en 2-dagars axelkurs med mål att uppdatera kunskap och praktiska färdigheter med avseende axelrehabilitering. OBS! Kursen är fullbokad, men anmäl dig för att hamna på reservlistan.

Kursen kommer innehålla de vanligaste besvären från rotatorcuffen, traumatisk och atraumatisk axelinstabilitet, axelstelhet, skapulär dyskinesi, sportspecifika axelbesvär etc. Kursen innehåller, teori, praktik och kliniskt resonemang.

Ann Cools, PT, PhD är biträdande professor vid Universitet i Gent, Belgien samt är kliniskt verksam på egen klinik. Under en 2-dagarskurs kommer du få ta del av hennes forskningsarbete och kliniska arbetsmodell för rehabilitering av axlar.

Kursavgift: 4900:- exkl moms. Inkl fika + lunch
Föreläsningar och kursmaterial är på engelska.

Anmälan

Sofia Peterson sofia@sportsmed.se

Ange namn, mailadress, mobil.nr, faktureringsadress.

Antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande men inte personbunden.
Vid förhinder kan deltagande överlåtas till annan fysioterapeut.

Kommande händelser

apr
17

17 april 2020

Företagarråd

Digitalt möte

Fysioterapeuterna

maj
04

04 maj 2020, 10:00 – 16:00

Professionsråd

Videomöte

Fysioterapeuterna

maj
14

14 maj 2020, 17:00 – 20:30

Utbildning osteoporos, frakturer och träning

Birkeaulan 1, F52 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Extern arrangör

maj
15

15 maj 2020, 09:00 – 17:00

Konferens: Skador och medicinska komplikationer i samband med uthållighetsidrott

Göteborg

Extern arrangör

jun
01

01 juni 2020 – 02 juni 2020

Förbundsstyrelsen

Stockholm

Fysioterapeuterna