Shoulder Rehabilitation, Level 1

20 mars 2020, 09:00 – 21 mars 2020, 17:00

Plats: Sportsmed, Carlanderska sjukhuset, Göteborg

Extern arrangör

Välkommen till en 2-dagars axelkurs med mål att uppdatera kunskap och praktiska färdigheter med avseende axelrehabilitering. OBS! Kursen är fullbokad, men anmäl dig för att hamna på reservlistan.

Kursen kommer innehålla de vanligaste besvären från rotatorcuffen, traumatisk och atraumatisk axelinstabilitet, axelstelhet, skapulär dyskinesi, sportspecifika axelbesvär etc. Kursen innehåller, teori, praktik och kliniskt resonemang.

Ann Cools, PT, PhD är biträdande professor vid Universitet i Gent, Belgien samt är kliniskt verksam på egen klinik. Under en 2-dagarskurs kommer du få ta del av hennes forskningsarbete och kliniska arbetsmodell för rehabilitering av axlar.

Kursavgift: 4900:- exkl moms. Inkl fika + lunch
Föreläsningar och kursmaterial är på engelska.

Anmälan

Sofia Peterson sofia@sportsmed.se

Ange namn, mailadress, mobil.nr, faktureringsadress.

Antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande men inte personbunden.
Vid förhinder kan deltagande överlåtas till annan fysioterapeut.

Kommande händelser
jan
28

28 januari 2020 – 29 januari 2020

Förbundsstyrelsen

Stockholm

Fysioterapeuterna

feb
03

03 februari 2020, 15:00 – 17:00

Specialisthandledning steg 1 - introduktion till Fysioterapeuternas specialistutbildning

Fysioterapeuternas konferenslokal, Vasagatan 48, Stockholm

Fysioterapeuterna, Specialistordning

feb
06

06 februari 2020 – 07 februari 2020

Centrum för personcentrerad vård - GPCC 10-årsjubileumskonferens

Extern arrangör

feb
06

06 februari 2020, 09:30 – 16:30

Konferens: Nya perspektiv på patientsäkerhet

Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Fysioterapeuterna, Saco

feb
07

07 februari 2020, 14:00 – 16:30

Chefsfredag: Chefen och den goda organisationen - Stockholm

Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm

Fysioterapeuterna, Extern arrangör, Chef och ledare