Smärtskolan "Kunskap för livet" - Stockholm

11 november 2019, 08:30 – 12 november 2019, 16:30

Plats: Danderyds sjukhus

Extern arrangör

Evidensbaserad ledarutbildning som vänder sig till fysioterapeuter och arbetsterapeuter som under minst sex månader arbetat kliniskt med patienter med långvarig smärta eller fibromyalgi.

Kursen innehåller praktisk tillämpning av aktuell forskning kring långvarig smärta eller fibromyalgi. Efter genomgången kurs kan fysioterapeuter och arbetsterapeuter i team tillsammans med reumatikerföreningar genomföra Smärtskolan för patienter med långvarig smärta eller fibromyalgi.

Syftet är att förmedla kunskaper, erfarenheter och färdigheter inom områdena smärta, vardagsbalans, fysisk aktivitet och motivation som leder till hälsofrämjande förändringar av livsstilen. Programmet utgår från ett biopsykosocialt perspektiv på hälsa och pedagogiken bygger på "self-efficacy" principer. Kan tjäna som grund för MMR. Kursen genomförs i samarbete med Smärtcentrum Högspecialiserad Smärtrehabilitering 

Kommande händelser
nov
25

25 november 2019, 10:00 – 16:00

Professionsråd

Stockholm

Fysioterapeuterna

nov
25

25 november 2019

Få kontroll på din tjänstepension (ITP)

Vasagatan 48, 5tr, Stockholm. Sveriges Skolledarförbunds lokaler

Fysioterapeuterna, Extern arrangör

nov
29

29 november 2019, 14:00 – 16:30

Chefsfredag: Motivation kan inte köpas för pengar - Stockholm

Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm

Fysioterapeuterna, Extern arrangör, Chef och ledare

dec
03

03 december 2019 – 04 december 2019

Förbundsstyrelsen

Stockholm

Fysioterapeuterna

dec
06

06 december 2019, 14:00 – 16:30

Chefsfredag: Organisatoriska mellanrum - Göteborg

Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg

Fysioterapeuterna, Extern arrangör, Chef och ledare