Artrosskolan - distanskurs

06 november 2020, 09:00

Plats: Digitalt

Extern arrangör

Evidensbaserad handledarutbildning som ger dig kunskap för att själv eller i team kunna leda Artrosskolan med dina patienter. Materialet är framtaget av kunniga forskare inom området. Utbildningen genomförs av fysioterapeuter samt föreläsningar av forskare.

Reumatikerförbundets Artrosskola är framåtblickande och hoppingivande, den ger kunskap och redskap för förändring, konkreta tips och goda råd.

Kursen är indelad i fyra teman:

  1. Att leva med artros
  2. Aktiv med artros
  3. Hälsosamma levnadsvanor
  4. Träning & Tester

Den störta delen handlar om hur du ska kunna genomföra Artrosskolan i praktiken med kursledare som är kliniskt praktiserande fysioterapeuter/leg sjukgymnaster med flera års erfarenhet av att själva genomföra Artrosskolor.

  • Föreläsning om diagnosen artros av André Struglice, docent i Experimentell Ortopedi.
  • Föreläsning om träning vid artros av Eva Ageberg, professor i idrottsvetenskap, fysioterapi.

Kursen är upplagd på fyra tillfällen:

  • Tillfälle 1 den 6 november kl: 09.00-12.00
  • Tillfälle 2 den 13 november kl: 09.00-12.00
  • Tillfälle 3 den 20 november kl: 09.00-11.00
  • Tillfälle 4 den 27 november kl: 13:15-15:15

Kommande händelser

okt
28

28 oktober 2020, 18:00 – 19:30

Digital föreläsning "inför ditt första jobb", tillfälle 3

Zoom

Studentsektionen

nov
03

03 november 2020 – 04 november 2020

Nationell utvecklingskonferens Hälsa Vård Omsorg - inställt

Svenska Mässan, Göteborg

Fysioterapeuterna, Extern arrangör

nov
03

03 november 2020

Gilla jobbet

Webbsändning

Extern arrangör, Facklig kurs, Chef och ledare

nov
06

06 november 2020, 09:00

Artrosskolan - distanskurs

Digitalt

Extern arrangör

nov
06

06 november 2020, 14:00 – 15:30

Chefsfredag: Vad innebär AI för chefen?

Digitalt

Fysioterapeuterna, Extern arrangör, Chef och ledare