Centrum för personcentrerad vård - GPCC 10-årsjubileumskonferens

06 februari 2020 – 07 februari 2020

Extern arrangör

Välkommen till två inspirerande dagar med seminarier, workshops, utställningar och galamiddag. Ta del av olika verksamheters erfarenheter och pröva på aktiviteter. Välkomna till en fest i dialog!

Konferensen riktar sig till alla som är intresserade av, arbetar med, forskar om, verkar för en personcentrering av vård och omsorg, med mera. Det vill säga hälso- och sjukvårds-, om-sorgs- rehabiliteringspersonal, patient- och anhöriga/organisationer, beslutsfattare, med mera.

Kommande händelser

apr
17

17 april 2020

Företagarråd

Digitalt möte

Fysioterapeuterna

maj
04

04 maj 2020, 10:00 – 16:00

Professionsråd

Videomöte

Fysioterapeuterna

maj
14

14 maj 2020, 17:00 – 20:30

Utbildning osteoporos, frakturer och träning

Birkeaulan 1, F52 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Extern arrangör

maj
15

15 maj 2020, 09:00 – 17:00

Konferens: Skador och medicinska komplikationer i samband med uthållighetsidrott

Göteborg

Extern arrangör

jun
01

01 juni 2020 – 02 juni 2020

Förbundsstyrelsen

Stockholm

Fysioterapeuterna