Centrum för personcentrerad vård - GPCC 10-årsjubileumskonferens

06 februari 2020 – 07 februari 2020

Extern arrangör

Välkommen till två inspirerande dagar med seminarier, workshops, utställningar och galamiddag. Ta del av olika verksamheters erfarenheter och pröva på aktiviteter. Välkomna till en fest i dialog!

Konferensen riktar sig till alla som är intresserade av, arbetar med, forskar om, verkar för en personcentrering av vård och omsorg, med mera. Det vill säga hälso- och sjukvårds-, om-sorgs- rehabiliteringspersonal, patient- och anhöriga/organisationer, beslutsfattare, med mera.

Kommande händelser
jan
28

28 januari 2020 – 29 januari 2020

Förbundsstyrelsen

Stockholm

Fysioterapeuterna

feb
03

03 februari 2020, 15:00 – 17:00

Specialisthandledning steg 1 - introduktion till Fysioterapeuternas specialistutbildning

Fysioterapeuternas konferenslokal, Vasagatan 48, Stockholm

Fysioterapeuterna, Specialistordning

feb
06

06 februari 2020 – 07 februari 2020

Centrum för personcentrerad vård - GPCC 10-årsjubileumskonferens

Extern arrangör

feb
06

06 februari 2020, 09:30 – 16:30

Konferens: Nya perspektiv på patientsäkerhet

Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Fysioterapeuterna, Saco

feb
07

07 februari 2020, 14:00 – 16:30

Chefsfredag: Chefen och den goda organisationen - Stockholm

Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm

Fysioterapeuterna, Extern arrangör, Chef och ledare