Föreläsning om Schroth-metoden och Cheneau-Gensingenkorsetten

18 september 2020, 15:00 – 16:15

Plats: Stockholm och online

Extern arrangör

Scoliofys och Dansk Skoliose Center ifrån Köpenhamn besöker Skoliosföreningen. Både Lisa Elliot och Pernille Winsløv är utbildade fysioterapeuter som valt att fokusera sin verksamhet på behandling av skolios- och kyfospatienter. Tillsammans med sina internationella kollegor har de tagit en aktiv roll i utvecklingen av framtidens icke-kirurgiska behandlingar.

Kommande händelser

sep
18

18 september 2020, 12:00 – 12:45

Inspirationsföreläsning: Innovera din egen kompetensutveckling

Webbinarium

Saco

sep
18

18 september 2020, 15:00 – 16:15

Föreläsning om Schroth-metoden och Cheneau-Gensingenkorsetten

Stockholm och online

Extern arrangör

sep
25

25 september 2020, 14:00 – 15:30

Chefsfredag: Media – hur funkar det?

Digitalt

Fysioterapeuterna, Extern arrangör, Chef och ledare

sep
27

27 september 2020

Tjänstepensionens dag

okt
20

20 oktober 2020 – 21 oktober 2020

Förbundsstyrelsen

Digitalt möte

Fysioterapeuterna