Konferens: Nya perspektiv på patientsäkerhet

06 februari 2020, 09:30 – 16:30

Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Fysioterapeuterna, Saco

Vårdförbundet, Svensk sjuksköterskeförening, Fysioterapeuterna, Kommunal och Jönköping Academy bjuder in till en konferens om patientsäkerhet.

Vi belyser några av de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför och den senaste kunskapen inom patientsäkerhetsområdet och hur den bland annat påverkar de metoder vi använder för att öka säkerheten i vården.

Bakgrund. En ny inriktning på patientsäkerhetsarbetet är nödvändig när vårdskadorna år efter år fortsätter att ligga på samma höga nivåer. Enligt SKL (2018) beräknas 110 000 patienter drabbas varje år, varav 2 800 patienten har fått bestående men och för 1 400 patienter bedömdes vårdskadan ha bidragit till att patienten avlidit. Förutom allt lidande beräknas kostnaden för de extra vårddagar som beror på vårdskador till cirka 9 miljarder varje år.

Under konferensen beskrivs begreppen Safety–I och Safety–II och vad de innebär analysmetoden FRAM redovisas med flera exempel från genomförda analyser. Två andra huvudpunkter i programmet är sambanden mellan arbetsmiljö och en säker vård samt hemsjukvårdens utmaningar och hur vi kan möta dessa.

Presentationerna följs av ett samtal om hur säkerheten kan förbättras med företrädare för Vårdförbundet, Fysioterapeuterna, Svensk sjuksköterskeförening, Kommunal och Jönköping Academy samt inbjudna gäster och auditorium

Konferensen leds av Axel Ros, Chefläkare Region Jönköpings län och lektor Jönköping Academy 

Konferensen riktar sig till dem med ansvar att ge förutsättningar för vårdens säkerhet, dvs. politiker, tjänstemän och fackliga företrädare. En viktig målgrupp är också de som arbetar med händelseanalyser och de som undervisar inom hälso- och sjukvårdens olika utbildningar.

Välkommen till en dag med den senaste forskningen inom området!

Synnöve Ödegård
Leg sjuksköterska, Dr i folkhälsovetenskap
Programansvarig

Medverkande:

Erik Hollnagel, senior professor i patientsäkerhet vid Jönköpings University. Erik Hollnagel är en av världens främsta säkerhetsforskare med erfarenhet från många områden och har arbetat vid universitet, forskningscenter och industrier i många länder. Han är förutom patientsäkerhet engagerad i industrisäkerhet, resilience engineering, och förståelse av storskaliga sociotekniska system och har bland annat arbetat med problem inom kärnkraft, rymd- och flygindustri, programvaruteknik och hälso- och sjukvård.

Jeanette Hounsgard, chefkonsulent, Kvalitet og Forskning. Region SydDanmark. Hon har lång erfarenhet av kvalitetsutveckling, riskhantering och analys av olyckor inom ett flertal områden förutom sjukvård. Under de senaste åren har hon arbetat tillsammans med professor Erik Hollnagel och de har tillsammans gjort ett stort antal FRAM-analyser.

Mirjam Ekstedt, professor i vårdvetenskap vid institutionen för Hälsa och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet i Kalmar samt vid Karolinska Institutet (LIME). Hennes forskning inom patientsäkerhet fokuserar främst på säker vård i hemmet och i vårdens övergångar för patienter med komplexa och långvariga sjukdomstillstånd där många vård- och omsorgsgivare är inblandade.

Marianne Törner, Dr Med Sc, School of Public Health and Community Medicine. Göteborgs universitet. Hennes forskning fokuserar på patientsäkerhet ur ett organisationspsykologiskt perspektiv, särskilt säkerhetsklimat och – kultur. En central utgångspunkt är att organisationsforskningen i högre grad behöver utgå från att allt arbete kräver att de anställda hanterar paradoxala krav och värdekonflikter.

Pelle Gustafson, chefläkare i Löf (Landstingen ömsesidiga försäkringsbolag) med ansvar för bolagets patientsäkerhetsarbete. Han har under många år arbetat som tumör- och traumaortoped i Lund och är sedan 1997 docent i ortopedi vid Lunds universitet. Sedan 2013 är han en av Läkartidningens medicinska redaktörer.

Plats

Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Datum och tid

torsdag den 6 februari 2020, 9.30 - 16.30.
Registrering och kaffe 9.30 - 10.00

Deltagaravgift

2 500 kr exkl. moms vid anmälan före 1 november 2019.
Därefter 2 900 kr exkl. moms.

I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe, lunch samt den
nyutkomna antologin Säker Vård – Nya perspektiv på patientsäkerhet,
värde ca 360 kronor.

Kontakt

Synnöve Ödegård via mail om du har några frågor om konferenserna.
(synnove.odegard@gmail.com)

Anmälan

Senast den 30 januari.

Kommande händelser

apr
17

17 april 2020

Företagarråd

Digitalt möte

Fysioterapeuterna

maj
04

04 maj 2020, 10:00 – 16:00

Professionsråd

Videomöte

Fysioterapeuterna

maj
14

14 maj 2020, 17:00 – 20:30

Utbildning osteoporos, frakturer och träning

Birkeaulan 1, F52 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Extern arrangör

maj
15

15 maj 2020, 09:00 – 17:00

Konferens: Skador och medicinska komplikationer i samband med uthållighetsidrott

Göteborg

Extern arrangör

jun
01

01 juni 2020 – 02 juni 2020

Förbundsstyrelsen

Stockholm

Fysioterapeuterna