Handledarutbildning i Artrosskolan – Fysioterapeuterna

Artrosskolan - handledarutbildning

15 april 2021 – 16 april 2021

Plats: Digitalt

Extern arrangör

Evidensbaserad handledarutbildning som ger dig kunskap för att själv eller i team kunna leda Artrosskolan med dina patienter.

Materialet är framtaget av kunniga forskare inom området. Utbildningen genomförs av fysioterapeuter samt föreläsningar av forskare. Reumatikerförbundets Artrosskola är framåtblickande och hoppingivande, den ger kunskap och redskap för förändring, konkreta tips och goda råd.

Fyra teman

Kursen är indelad i fyra teman: Att leva med artros, Aktiv med artros, Hälsosamma levnadsvanor och Träning & Tester.

Innehållet i utbildningen

Den störta delen handlar om hur du ska kunna genomföra Artrosskolan i praktiken med kursledare som är kliniskt praktiserande fysioterapeuter/leg sjukgymnaster med flera års erfarenhet av att själva genomföra Artrosskolor.

  • Föreläsning om diagnosen artros av André Struglics, docent i Experimentell Ortopedi.
  • Föreläsning om träning vid artros av Eva Ageberg, professor i idrottsvetenskap, fysioterapi.

Kursen är upplagd på fyra tillfällen 15-16 april + 22-23 april 3 timmar/tillfälle. Kursen genomförs i Zoom, en länk kommer att skickas till er e-post adress inför kursen.

Pris och anmälan

Kurspris för detta kurstillfälle 4 400 kr exkl. moms. Om du vill delta på denna kurs vill jag ha din anmälan senast den 31 mars.

Skicka ett mail till lena.tholsson@reumatiker.se med följande uppgifter: Namn + e-post adress Profession Faktura adress + faktura referens Postadress till arbetsplatsen ( så jag kan skicka kursmaterialet till dig).

Kommande händelser

apr
15

15 april 2021 – 16 april 2021

Artrosskolan - handledarutbildning

Digitalt

Extern arrangör

apr
17

17 april 2021, 11:00 – 16:30

Gyncancerdagen 2021

Digitalt

Extern arrangör

apr
20

20 april 2021, 09:00 – 12:00

Grundkurs - Löneprocess region

Via länk

Fysioterapeuterna, Facklig kurs

apr
22

22 april 2021, 13:00 – 16:00

Grundkurs - Löneprocess kommun

Via länk

Fysioterapeuterna, Facklig kurs

apr
23

23 april 2021, 14:00 – 15:30

Chefsfredag: Är du autentisk i ditt ledarskap?

Digitalt

Fysioterapeuterna, Extern arrangör, Chef och ledare