Fysioterapeuternas arbete med kunskapsstyrning – Fysioterapeuterna

Förbundets arbete med kunskapsstyrning

27 januari 2021, 12:00 – 13:00

Plats: Webbinarium via Teams

Fysioterapeuternas kansli bjuder in till ett webbinarium med fokus på kunskapsstyrning och hur professionen kan bidra för att skapa en jämlik och effektiv hälso- och sjukvård. Webbinariet riktar sig främst till förbundets sektioner, samt regionalt förhandlingsansvariga och ordföranden i distrikten.

Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom olika sjukdomsområden i syfte att skapa en jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap. Fysioterapeuterna få vara med och nominera personer till arbetet med vårdförloppen och svara på remisser.

Samtidigt med arbetet med personcentrerade sammanhållna vårdförlopp sker framtagande av kliniska kunskapsstöd och vårdprogram. Vårdförloppen, kunskapsstöden och vårdprogrammen kommer att bilda planeringsunderlag för regionerna.

Vi behöver jobba tillsammans inom Fysioterapeuterna för att lyfta fram vår specifika kompetens i dessa underlag.

Upplägg

  • Inledning med syfte och mål med aktiviteten
  • Kunskapsstyrningens organisation
  • Kunskapsstyrningens påverkan på den lokala planeringen av vård
  • Så här behöver förbundets olika delar arbeta med frågan
  • Avslutning med frågor och så här jobbar vi vidare

Medverkande

  • Cecilia Fridén, FoU-chef, Fysioterapeuterna
  • Thomas Airio, ordförande för Sektionen för pediatrik och Regionalt förhandlingsansvarig, Distrikt Stockholm
  • Charlotte Chruzander, hälso-och sjukvårdsstrateg, Fysioterapeuterna

Anmälan

Frågor

För frågor kontakta charlotte.chruzander@fysioterapeuterna.se

Kommande händelser

mar
19

19 mars 2021, 14:00 – 15:30

Chefsfredag: Det effektfulla ledarskapet

Digitalt

Fysioterapeuterna, Extern arrangör, Chef och ledare

mar
24

24 mars 2021

Förbundsstyrelsen

Digitalt webbmöte

Fysioterapeuterna

mar
24

24 mars 2021, 08:30 – 16:30

Digital facklig kurs för arbetsplatsombud

Via länk

Facklig kurs, Utbildning

apr
08

08 april 2021 – 10 april 2021

The World Physiotherapy Congress 2021

Digitalt

Extern arrangör

apr
15

15 april 2021 – 16 april 2021

Artrosskolan - handledarutbildning

Digitalt

Extern arrangör