Gilla jobbet digitalt 2021 – Fysioterapeuterna

Gilla jobbet digitalt 2021

28 oktober 2021, 09:00 – 11:30

Plats: Webbinarium

Extern arrangör, Facklig kurs, Chef och ledare

Gilla Jobbet, arbetsmarknadens parter samverkar för bättre arbetsmiljö, sker digitalt 2021. Konferenserna vänder sig till dig som arbetar med arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats, kanske som chef eller skyddsombud, och nu vill fylla på och fördjupa dina kunskaper.

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters unika satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. Det är en mötesplats med seminarier, föreläsningar och utställning där forskare och praktiker inspirerar till ett gott arbetsliv och skapar engagemang i arbetsmiljöfrågor.

Kommande händelser

nov
30

30 november 2021, 08:30 – 11:30

Facklig kurs grundnivå - Löneprocess kommun

Via länk

Facklig kurs

dec
03

03 december 2021, 13:00 – 16:00

Facklig kurs grundnivå - Löneprocess region

Via länk

Facklig kurs

dec
06

06 december 2021, 13:00 – 15:00

Facklig kurs grundnivå - Arbetsmiljö, OSA och SAM

Via länk

Facklig kurs

dec
08

08 december 2021 – 09 december 2021

Förbundsstyrelsen

Digitalt webbmöte/Stockholm

Fysioterapeuterna

dec
08

08 december 2021, 19:00 – 20:00

Föreläsning om fysioterapi inom idrottsmedicin

Digital föreläsning via Zoom

Studentsektionen