Anmälan till Fysioterapeuternas kurs i förbättringskunskap – Fysioterapeuterna

Anmälan till Fysioterapeuternas kurs i förbättringskunskap

17 oktober 2022 – 11 december 2022

Plats: Digitalt

Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna har tagit fram en kurs i förbättringskunskap som syftar till att ge dig en grundläggande kunskap i förbättringskunskap för att kunna initiera och driva konkreta förbättringsarbeten i din kliniska vardag.

Kursen riktar sig i första hand till de medlemmar som har en pågående specialistutbildning enligt Fysioterapeuternas specialistordning, planerar att ansöka till specialistutbildningen eller planerar att ansöka om dispens från handledning. Kursen riktar sig även till medlemmar som är företagare, för att uppnå kraven i Socialstyrelsens föreskrift om kvalitets- och ledningssystem (SOSFS, 2011:9).

Kursen genomförs digitalt, med en förinspelad introduktionsföreläsning som skickas ut till de som blir antagna till kursen. Följt av fem digitala träffar med föreläsning en gång per månad, under våren 2023. Varje digitalt tillfälle är 2 timmar, mellan 15.00 – 17.00.

Preliminära datum för digitala träffar.
18/1, 15/2, 15/3, 12/4 och 31/5

Antalet platser är begränsade till 20 stycken och sökande som har en pågående specialistutbildning har förtur till denna kurs, övriga platser fördelas efter först-till-kvarn-principen.

Kostnad

  • Kostnadsfritt för dig som har en pågående specialistutbildning
  • 1000 kr (inklusive moms) för medlemmar
  • 4000 kr (inklusive moms) för icke medlemmar.

Vill du veta mer om kursen?
Ta del av kursplanen som du hittar på sidan för "Kurs i förbättringskunskap"

Anmälan

Vi hanterar ansökningarna löpande och en formell antagningsbekräftelse skickas ut till den som blir antagen och får en plats till kursen enligt urvalskriterier upprättade i kursplanen.

Kommande händelser

okt
17

17 oktober 2022 – 11 december 2022

Anmälan till Fysioterapeuternas kurs i förbättringskunskap

Digitalt

Fysioterapeuterna

dec
07

07 december 2022 – 08 december 2022

Förbundsstyrelsen

Stockholm

Fysioterapeuterna

dec
07

07 december 2022, 12:00 – 13:00

Frågestund inför ansökan om specialistkompetens med dispens från handledning

Digitalt

Specialistordning

dec
07

07 december 2022, 18:30 – 19:30

Studentföreläsning: Långvarig smärta hos barn och ungdomar

Via länk

Studentsektionen, Student

jan
25

25 januari 2023

Utbildning i specialisthandledning (medicinsk pedagogik)

Digitalt via Zoom

Specialistordning