Uppstartsseminarium för antagna till specialistutbildningen hösten 2022 – Fysioterapeuterna

Uppstartsseminarium för antagna till specialistutbildningen hösten 2022

28 november 2022, 15:00 – 16:30

Plats: Digitalt

Specialistordning

Till uppstartsseminariet välkomnas de som antas till specialistutbildningen hösten 2022 samt deras handledare.

Syftet med seminariet är att ge en gemensam introduktion till specialistutbildningen samt ge möjlighet till nätverkande för både handledare och ST-fysioterapeuter.

En riktad inbjudan skickas ut till de fysioterapeuter som antas till specialistutbildningen och deras handledare efter specialistkommitténs möte. 

Kommande händelser

okt
17

17 oktober 2022 – 11 december 2022

Anmälan till Fysioterapeuternas kurs i förbättringskunskap

Digitalt

Fysioterapeuterna

dec
05

05 december 2022, 12:00 – 13:00

Frågestund inför ansökan till specialistutbildningen

Digitalt

Specialistordning

dec
07

07 december 2022 – 08 december 2022

Förbundsstyrelsen

Stockholm

Fysioterapeuterna

dec
07

07 december 2022, 12:00 – 13:00

Frågestund inför ansökan om specialistkompetens med dispens från handledning

Digitalt

Specialistordning

dec
07

07 december 2022, 18:30 – 19:30

Studentföreläsning: Långvarig smärta hos barn och ungdomar

Via länk

Studentsektionen, Student