Anmälan till Fysioterapeuternas kurs i förbättringskunskap – Fysioterapeuterna

Anmälan till Fysioterapeuternas kurs i förbättringskunskap

17 augusti 2023 – 10 december 2023

Plats: Digitalt

Fysioterapeuterna, Specialistordning

Fysioterapeuterna har tagit fram en kurs i förbättringskunskap som syftar till att ge dig en grundläggande kunskap i förbättringskunskap för att kunna initiera och driva konkreta förbättringsarbeten i din kliniska vardag.

Kursen riktar sig i första hand till de medlemmar som har en pågående specialistutbildning enligt Fysioterapeuternas specialistordning, planerar att ansöka till specialistutbildningen eller planerar att ansöka om dispens från handledning. Kursen riktar sig även till medlemmar som är företagare, för att uppnå kraven i Socialstyrelsens föreskrift om kvalitets- och ledningssystem (SOSFS, 2011:9).

Kursen genomförs digitalt, med en förinspelad introduktionsföreläsning som skickas ut till de som blir antagna till kursen. Följt av fem digitala träffar med föreläsning en gång per månad, under våren 2024. Varje digitalt tillfälle är 2 timmar, mellan 15.00 – 17.00.

Preliminära datum för digitala träffar, våren 2024.

  • 24 januari, kl 15.00 - 17.00
  • 21 februari, kl 15.00 - 17.00
  • 20 mars, kl 15.00 - 17.00
  • 24 april, kl 15.00 - 17.00
  • 4 juni, kl 15.00 -17.00 

Antalet platser är begränsade till 20 stycken och sökande som har en pågående specialistutbildning har förtur till denna kurs, övriga platser fördelas efter först-till-kvarn-principen.

I kursen ingår

Tre (3) mindre uppgifter mellan kurstillfällena. Dessa är deluppgifter till att genomföra ett mindre förbättringsarbete i klinisk verksamhet, som sedan presenteras som en poster vid sista tillfället.

Kostnad

  • Kostnadsfritt för dig som har en pågående specialistutbildning
  • 1000 kr (inklusive moms) för medlemmar
  • 4000 kr (inklusive moms) för icke medlemmar.

Vill du veta mer om kursen?
Ta del av kursplanen som du hittar på sidan för "Kurs i förbättringskunskap"

Anmälan

En formell antagningsbekräftelse skickas ut till den som blir antagen och får en plats till kursen enligt urvalskriterier upprättade i kursplanen.

Kommande händelser

aug
17

17 augusti 2023 – 10 december 2023

Anmälan till Fysioterapeuternas kurs i förbättringskunskap

Digitalt

Fysioterapeuterna, Specialistordning

dec
04

04 december 2023, 12:00 – 13:00

Frågestund inför ansökan till specialistutbildningen

Digitalt

Specialistordning

dec
06

06 december 2023, 12:00 – 13:00

Frågestund inför ansökan om specialistkompetens med dispens från handledning

Digitalt

Specialistordning

dec
06

06 december 2023, 14:00 – 16:00

Facklig kurs; Arbetsrättens grunder

Via länk

Facklig kurs

dec
11

11 december 2023, 13:30 – 16:00

Facklig kurs; Samverkan och Arbetsmiljö

Via länk

Facklig kurs