Uppstartsseminarium för antagna till specialistutbildningen hösten 2023 – Fysioterapeuterna

Uppstartsseminarium för antagna till specialistutbildningen hösten 2023

01 september 2023, 15:00 – 11 december 2023, 16:30

Plats: Digitalt

Specialistordning

Till uppstartsseminariet välkomnas de som antas till specialistutbildningen hösten 2023 samt deras handledare

Syftet med seminariet är att ge en gemensam introduktion till specialistutbildningen samt ge möjlighet till nätverkande för både handledare och ST-fysioterapeuter.

En riktad inbjudan skickas ut till de fysioterapeuter som antas till specialistutbildningen och deras handledare efter specialistkommitténs möte. 

Kommande händelser

mar
06

06 mars 2024, 12:00 – 13:00

Studentföreläsning med den digitala kvinnohälsa-vårdgivaren Ella

Digitalt

mar
06

06 mars 2024, 12:00 – 12:45

Att införa nya arbetssätt i klinisk vardag

Digitalt

Fysioterapeuterna

mar
06

06 mars 2024, 16:00

Digitalt fika om sväljsvårigheter!

Digitalt

Extern arrangör

mar
18

18 mars 2024, 13:00 – 15:30

Facklig kurs; Samverkan och Arbetsmiljö

Via länk

Facklig kurs

mar
18

18 mars 2024, 13:00 – 15:30

Facklig kurs; Samverkan och Arbetsmiljö

Via länk