Kvalitetspriset – Fysioterapeuterna

Fysioterapeuternas Kvalitetspris

Fysioterapeuterna inrättade 2015 ett Kvalitetspris för att särskilt uppmärksamma området kvalitet och patientsäkerhet. Prissumman är 25.000 kr och priset delades ut för första gången på Fysioterapi 2015.

Kandidaterna nomineras i ett öppet förfarande bland förbundets medlemmar. Förbundsstyrelsen beslutar vem som ska tilldelas priset efter förslag av en jury med bred kompetens inom och utanför fysioterapeutprofessionen. 

Priset delas ut till en verksamhet som har tagit initiativ till och genomfört förändringar som ökat värdet för patienterna och som kan inspirera andra till förbättringsarbete i hälso- och sjukvården.


Dags att nominera till 2022 års Kvalitetspris

Nu har nomineringen öppnat så ta chansen och nominera en verksamhet som du tycker ska få priset. Du kan även nominera din egen verksamhet! Syftet med Fysioterapeuternas Kvalitetspris är att särskilt uppmärksamma området kvalitet och patientsäkerhet. 

Det är möjligt att nominera fram till och med den 15 december 2021.


2021 Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet


Fysioterapeuternas kvalitetspris 2021 tilldelas Fysioterapiverksamheten vid Skånes universitetssjukhus (SUS) och Fysioterapeutprogrammet vid Lunds universitet.


2020 Fysioterapeuterna på ortopedmottagningen, Sunderby sjukhus, Luleå


Fysioterapeuternas Kvalitetspris 2020 tilldelas fysioterapeuterna på ortopedmottagningen vid Sunderby sjukhus, Luleå.


2019 Lasarettsrehab på Centrallasarettet i Växjö


Fysioterapeuternas Kvalitetspris 2019 går till lasarettsrehab på Centrallasarettet i Växjö.


2017 Hjärtrehabiliteringen i Region Örebro län

Fysioterapeuternas Kvalitetspris 2017 går till hjärtrehabiliteringen i Region Örebro län.


2016 Cityhälsan Söder, Norrköping


Fysioterapeuternas Kvalitetspris 2016 går till Cityhälsan Söder i Norrköping. På fotot syns Hanna Waldermarsson, fysioterapeut, och Rosemarie Mossberg-Maghsoudi, sjuksköterska.


2015 Norrbackaskolan, Sundsvall

Fysioterapeuternas nyinstiftade Kvalitetspris 2015 tilldelades Norrbackaskolan i Sundsvall. Det blev offentligt i samband med ett mingel under Fysioterapi 2015.