Fysioterapeuternas Kvalitetspris

Fysioterapeuterna inrättade 2015 ett Kvalitetspris för att särskilt uppmärksamma området kvalitet och patientsäkerhet. Prissumman är 25.000 kr och priset delades ut för första gången på Fysioterapi 2015.

Kandidaterna nomineras i ett öppet förfarande bland förbundets medlemmar. Förbundsstyrelsen beslutar vem som ska tilldelas priset efter förslag av en jury med bred kompetens inom och utanför fysioterapeutprofessionen. Priset delas ut till en verksamhet som har tagit initiativ till och genomfört förändringar som ökat värdet för patienterna och som kan inspirera andra till förbättringsarbete i hälso- och sjukvården.

Kvalitetspriset delas ut nästa gång under vårterminen 2019.


2017 Hjärtrehabiliteringen i Region Örebro län

Fysioterapeuternas Kvalitetspris 2017 går till hjärtrehabiliteringen i Region Örebro län.


2016 Cityhälsan Söder, Norrköping


Fysioterapeuternas Kvalitetspris 2016 går till Cityhälsan Söder i Norrköping. På fotot syns Hanna Waldermarsson, fysioterapeut, och Rosemarie Mossberg-Maghsoudi, sjuksköterska.


2015 Norrbackaskolan, Sundsvall

Fysioterapeuternas nyinstiftade Kvalitetspris 2015 tilldelades Norrbackaskolan i Sundsvall. Det blev offentligt i samband med ett mingel under Fysioterapi 2015.