Organisation

Fysioterapeuterna arbetar med både professions- och fackliga frågor.

Kongressen

Förbundets högsta beslutande organ är kongressen, som sammanträder vart fjärde år. Kongressens deltagare består av representanter från förbundets råd, sektioner och studentsektion.

Förbundsstyrelse

Kongressen utser den förbundsstyrelse som arbetar i enlighet med den inriktning som kongressen beslutat.

Råd

Till sitt förfogande har förbundsstyrelsen flera rådgivande råd som är forum för utbildning, information, idé och diskussionsutbyte med syfte att utveckla en bra verksamhet.

Distrikt

Förbundets lokala verksamhet är uppbyggt av 21 geografiska distrikt, vars uppgift är att driva förbundets frågor och de frågor som distriktets medlemmar anser är viktiga. Varje distrikt motsvarar i princip landstingens indelning. 

Sektioner

Sedan 1 juli 2006 är sektionerna närmare knutna till förbundet och alla medlemmar kan välja att vara med i en eller flera sektioner. Sexton olika sektioner arbetar idag med professionsfrågor.

Studentsektionen

Alla som studerar på grundutbildningen till fysioterapeut kan bli studentmedlemmar i förbundet.

Kansli

På förbundets kansli finns förbundsdirektören och förbundets anställda tjänstemän.

Fysioterapeuterna Service AB

Servicebolaget finns till för alla medlemmar som är företagare. Som medlem och företagare är du automatiskt ansluten till servicebolaget, vilket krävs för att få tillgång till bolaget tjänster.