Distriktsråd

Distriktsrådets uppgift är att vara rådgivande i frågor som rör förbundets organisation, stimulera till en bra verksamhet i distrikten samt vara aktiv i opinionsarbetet. Distriktsstyrelsen utser en representant till rådet, vanligtvis är det ordföranden i distriktet. FS utser inom sig ordförande för distriktsrådet. Mandatperioden 2017-2020 är Marita Lindqvist ordförande.


Marita Lindqvist

Ordförande, Distriktsrådet
090–785 65 98
marita.lindqvist@fysioterapeuterna.se