Distriktsråd

Distriktsrådets uppgift är att vara rådgivande i frågor som rör förbundets organisation, stimulera till en bra verksamhet i distrikten samt vara aktiv i opinionsarbetet. Distriktsstyrelsen utser en representant till rådet, vanligtvis är det ordföranden i distriktet. FS utser inom sig ordförande för distriktsrådet. Mandatperioden 2017-2020 är Marita Lindqvist ordförande.


Marita Lindqvist

Ordförande, Distriktsrådet
060-14 56 00
marita.lindqvist@fysioterapeuterna.se


Distriktsråd för Distrikt Skåne

Terttu Lempinen Ordförande
046-172163, 072-556 44 69
skane@fysioterapeuterna.se

Distriktsråd för Distrikt Västerbotten

Sofia Stridsman Ordförande

Distriktsstyrelse för Distrikt Blekinge

Annika Friman Ordförande

Distriktsstyrelse för Distrikt Gotland

Lena Ljung Ordförande

Distriktsstyrelse för Distrikt Gävleborg

Magnus Moberg Ordförande

Distriktsstyrelse för Distrikt Halland

Daniel Augustsson Ordförande

Distriktsstyrelse för Distrikt Jämtland / Härjedalen

Catharina Bäcklund Ordförande

Distriktsstyrelse för Distrikt Kalmar

Caroline Birgersgård Ordförande

Distriktsstyrelse för Distrikt Kronoberg

Julia Baltzarsson Ordförande

Distriktsstyrelse för Distrikt Skåne

Terttu Lempinen Ordförande
046-172163, 072-556 44 69
skane@fysioterapeuterna.se

Distriktsstyrelse för Distrikt Stockholm

Lisa Svernby Ordförande

Distriktsstyrelse för Distrikt Sörmland

Malin Ulrika Andreasson Ordförande

Distriktsstyrelse för Distrikt Värmland

Bart Kila Ordförande
Sara Lewis Ordförande

Distriktsstyrelse för Distrikt Västerbotten

Sofia Stridsman Ordförande

Distriktsstyrelse för Distrikt Västernorrland

Elisabeth Haraldsson Ordförande

Distriktsstyrelse för Distrikt Västmanland

Wiveca Englund Ordförande

Distriktsstyrelse för Distrikt Västra Götaland

Lennart Dückhow Ordförande

Distriktsstyrelse för Distrikt Örebro

Karin Lorin Ordförande

Distriktsstyrelse för Distrikt Östergötland

Mikael Hjerne Ordförande