Distriktsråd

Distriktsrådets uppgift är att vara rådgivande i frågor som rör förbundets organisation, stimulera till en bra verksamhet i distrikten samt vara aktiv i opinionsarbetet. Distriktsstyrelsen utser en representant till rådet, vanligtvis är det ordföranden i distriktet. FS utser inom sig ordförande för distriktsrådet. Mandatperioden 2017-2020 är Marita Lindqvist ordförande.


Marita Lindqvist

Ordförande, Distriktsrådet
090–785 65 98
marita.lindqvist@fysioterapeuterna.se


Distriktsråd för Distrikt Västerbotten

Sofia Stridsman Ordförande

Distriktsstyrelse för Distrikt Gotland

Lena Ljung Ordförande

Distriktsstyrelse för Distrikt Jämtland / Härjedalen

Catharina Bäcklund Ordförande

Distriktsstyrelse för Distrikt Kalmar

Caroline Birgersgård Ordförande

Distriktsstyrelse för Distrikt Skåne

Terttu Lempinen Ordförande
046-172163, 072-556 44 69
skane@fysioterapeuterna.se

Distriktsstyrelse för Distrikt Stockholm

Lisa Svedestedt Ordförande

Distriktsstyrelse för Distrikt Sörmland

Malin Ulrika Andreasson Ordförande

Distriktsstyrelse för Distrikt Värmland

Bart Kila Ordförande
Sara Lewis Ordförande

Distriktsstyrelse för Distrikt Örebro

Karin Lorin Ordförande