Etiskt råd

Etiska rådet är rådgivande i etiska frågor och ska aktualisera etiska frågor av betydelse för fysioterapeuters professionella utövande. Det etiska rådet svarar för handläggning av ärenden som berör förbundets etiska regler.

Rådet består av fyra ledamöter varav tre utses av kongressen. Förbundsstyrelsen utser inom sig ordförande för etiska rådet. 2017-2020 är Pia Nilsson ordförande.

Pia Nilsson

Ordförande, Etiska rådet
0340–48 20 36
0708–24 73 70
pia.nilsson@fysioterapeuterna.se

Ledamöter 2017-2020

Sekreterare

Dominika Borg Jansson
dominika.borg.jansson@fysioterapeuterna.se