Förhandlingsråd - ditt lokala ombud

Förhandlingsrådet är kontaktnät mellan förbundsstyrelse, kansli och distrikt angående avtals- och förhandlingsfrågor. Varje distrikt utser en representant vardera. Förbundsstyrelsen utser ordförande för förhandlingsrådet. Mandatperioden 2017-2020 är Mikael Hjerne ordförande och Monica Berg vice ordförande.


Mikael Hjerne

Ordförande, Förhandlingsrådet
010–103 34 57
0703–99 70 48
mikael.hjerne@fysioterapeuterna.se


Monica Berg

Vice ordförande, Förhandlingsrådet
063–15 36 14
monica.berg@fysioterapeuterna.se


Lokalt ombud

Kontakta i första hand ditt lokala ombud om du behöver facklig rådgivning och hjälp. Vill du engagera dig som lokalt ombud kontakta ditt distrikt.

Fackliga centrala medlemsjouren

Ditt lokala ombud

Vem som är ditt lokala ombud hittar du i listan nedan. Landstingen och regionerna är sorterade i bokstavsordning. Saknas det kontaktperson för ditt landsting/region kan du kontakta kansliets centrala ombudsmän direkt.