Ung fysioterapeut

Ung Fysioterapeut är ett nätverk för unga fysioterapeuter i yrket

Med unga i yrket menas; fysioterapeut (sjukgymnast) som tagit examen de senaste fem åren. Samma definition som WCPT och WCPT Future Network använder för Early career professionals.

Ung Fysioterapeut ska fungera som en intern tankesmedja och en rådgivande instans till förbundsstyrelsen och övriga delar av förbundet vid efterfrågan. Ung Fysioterapeut är ett forum skapat för att unga fysioterapeuter i yrket ska kunna delge sina perspektiv och kunna lyfta samt diskutera professionens framtid och plats i samhället.

Ung fysioterapeut har två huvudsakliga syften:

  • att driva egna frågor som berör övergången från student till att vara nyexaminerad leg. fysioterapeut ute i arbetslivet
  • att fungera som en kommunikationsbrygga för medlemmar, unga fysioterapeuter, som vill engagera sig i förbundet inom en sektion eller ett distrikt.

Kontakt


Daniel Brandon

Ledamot

Arbete: 08-409 151 92
Mobil: 070-346 44 45
daniel.brandon@fysioterapeuterna.se