Professionsråd

Professionsrådet har till uppgift att hantera professionsfrågor samt att vara en länk mellan förbundsstyrelse, kansli och sektioner angående sakkunskap inom olika specialistområden av professionen. Varje sektion utser inom sig en representant i professionsrådet. Förbundsstyrelsen utser inom sig ordförande för professionsrådet. Mandatperioden 2017-2020 är Charlotte Wåhlin ordförande.


Charlotte Wåhlin

Ordförande, Professionsrådet
010–103 62 67
072–239 66 40
charlotte.wahlin@fysioterapeuterna.se


Sektionsstyrelse för Sektion Andning och cirkulation

Andre Nyberg Ordförande

Sektionsstyrelse för Sektion Fysisk aktivitet och Idrottsmedicin

Eva Rasmussen Barr Ordförande

Sektionsstyrelse för Sektion Habilitering och pediatrik

Thomas Airio Ordförande

Sektionsstyrelse för Sektion Kvinnors Hälsa

Anna Skawonius Ordförande

Sektionsstyrelse för Sektion Mekanisk Diagnostik och Terapi

Mark Aarts Ordförande

Sektionsstyrelse för Sektion Neurologi

Margit Alt Murphy Ordförande

Sektionsstyrelse för Sektion Ortopedisk kirurgisk rehabilit

Birgitta Nyberg Ordförande

Sektionsstyrelse för Sektion Ortopedisk Manuell Terapi

Erik Nexborn Ordförande

Sektionsstyrelse för Sektion Primärvård

Ingmari Rinsén Ordförande

Sektionsstyrelse för Sektion Reumatologi

Karina Malm Ordförande

Sektionsstyrelse för Sektion Veterinärmedicin

Cajsa Ericson Ordförande

Sektionsstyrelse för Sektion Äldres hälsa

Karin Hellström Ordförande

Sektionsstyrelse för Sektionen för Arbetshälsa och Ergonomi

Kjerstin Stigmar Ordförande
047041516

Sektionsstyrelse för Sektionen för onkologisk och palliativ fysioterapi

Annette Berghammer Ordförande

Sektionsstyrelse för Smärtsektionen

Mathias Andersson Ordförande