Professionsråd

Professionsrådet har till uppgift att hantera professionsfrågor samt att vara en länk mellan förbundsstyrelse, kansli och sektioner angående sakkunskap inom olika specialistområden av professionen. Varje sektion utser inom sig en representant i professionsrådet. Förbundsstyrelsen utser inom sig ordförande för professionsrådet. Mandatperioden 2017-2020 är Charlotte Wåhlin ordförande.


Charlotte Wåhlin

Ordförande, Professionsrådet
010–103 62 67
072–239 66 40
charlotte.wåhlin@fysioterapeuterna.se