Rådet för arbetsliv och avtal – Fysioterapeuterna

Rådet för arbetsliv och avtal - ditt lokala ombud

Rådet för arbetsliv och avtal är en del av förbundets kontaktnät mellan förbundsstyrelsen, kansli, övriga råd, sektioner och distrikt angående avtals- och förhandlingsfrågor. Rådet har kunskap om och arbetar med frågor som omfattar olika sektorer i arbetslivet.

Varje distrikt utser inom sig en representant till rådet. Distriktet kan därutöver, efter beslut av förbundsstyrelsen utse ytterligare en representant. Förbundsstyrelsen utser inom sig ordförande för rådet.


Mikael Hjerne

Ordförande i Rådet för arbetsliv och avtal
070-399 70 48
mikael.hjerne@fysioterapeuterna.se


Lokalt ombud

Kontakta i första hand ditt lokala ombud om du behöver facklig rådgivning och hjälp. Vill du engagera dig som lokalt ombud kontakta ditt distrikt.

Fackliga centrala medlemsjouren

Om du inte får kontakt med ditt lokala ombud kan du kontakta fackliga centrala medlemsrådgivningen

Ditt lokala ombud

Vem som är ditt lokala ombud hittar du i listan nedan. Regionerna är sorterade i bokstavsordning. Saknas det kontaktperson för din region kan du kontakta kansliets centrala ombudsmän direkt.


Regionalt förhandlingsansvarig Distrikt Dalarna

Malin Grimsell Ledamot

Regionalt förhandlingsansvarig Distrikt Gotland

Jenny Wahlberg Ledamot

Regionalt förhandlingsansvarig Distrikt Gävleborg

Carina Forsling Ledamot

Regionalt förhandlingsansvarig Distrikt Halland

Magdalena Ryberg Ledamot

Regionalt förhandlingsansvarig Distrikt Jämtland / Härjedalen

Monica Berg Ledamot

Regionalt förhandlingsansvarig Distrikt Kalmar

Hanna Kristelius Ledamot

Regionalt förhandlingsansvarig Distrikt Kronoberg

Mattias Cloodt Ledamot

Regionalt förhandlingsansvarig Distrikt Norrbotten

Maria Platni Ledamot

Regionalt förhandlingsansvarig Distrikt Skåne

Terttu Lempinen Ledamot
046-172163, 072-556 44 69
skane@fysioterapeuterna.se
Anna Österblad Ledamot

Regionalt förhandlingsansvarig Distrikt Stockholm

Thomas Airio Ledamot
Rebecca Tronarp Ledamot

Regionalt förhandlingsansvarig Distrikt Sörmland

Lotta Fogelberg Ledamot
Klara Karlsson Ledamot

Regionalt förhandlingsansvarig Distrikt Uppsala

Magnus Andersson Ledamot
Mattias Petersson Ledamot

Regionalt förhandlingsansvarig Distrikt Västerbotten

Kajsa Hedin Ledamot

Regionalt förhandlingsansvarig Distrikt Västernorrland

Elisabeth Haraldsson Ledamot

Regionalt förhandlingsansvarig Distrikt Västmanland

Therese Olsson Ledamot
Katina Pettersson Ledamot
021176196

Regionalt förhandlingsansvarig Distrikt Västra Götaland

Abdolghafour Vazae Ledamot
Abdolghafour Vazae Ledamot

Regionalt förhandlingsansvarig Distrikt Örebro

Sara Axeliusson Ledamot

Regionalt förhandlingsansvarig Distrikt Östergötland

Albert de Haan Ledamot