Rådet för arbetsliv och avtal – Fysioterapeuterna

Rådet för arbetsliv och avtal - ditt lokala ombud

Rådet för arbetsliv och avtal är en del av förbundets kontaktnät mellan förbundsstyrelsen, kansli, övriga råd, sektioner och distrikt angående avtals- och förhandlingsfrågor. Rådet har kunskap om och arbetar med frågor som omfattar olika sektorer i arbetslivet.

Varje distrikt utser inom sig en representant till rådet. Distriktet kan därutöver, efter beslut av förbundsstyrelsen utse ytterligare en representant. Förbundsstyrelsen utser inom sig ordförande för rådet.

Ditt lokala ombud

Kontakta i första hand ditt lokala ombud om du behöver facklig rådgivning och hjälp. Du hittar ditt lokala ombud i listan nedan. Regionerna är sorterade i bokstavsordning. Saknas det kontaktperson för din region kan du kontakta kansliets centrala ombudsmän direkt. Vill du engagera dig som lokalt ombud kontakta ditt distrikt

Fackliga centrala medlemsjouren

Om du inte får kontakt med ditt lokala ombud kan du kontakta fackliga centrala medlemsrådgivningen

Ordförande 


Mikael Hjerne

Ordförande i Rådet för arbetsliv och avtal
070-399 70 48
mikael.hjerne@fysioterapeuterna.se


Regionalt förhandlingsansvarig Distrikt Gotland

Jenny Wahlberg Ledamot

Regionalt förhandlingsansvarig Distrikt Gävleborg

Carina Forsling Ledamot

Regionalt förhandlingsansvarig Distrikt Jämtland / Härjedalen

Catharina Bäcklund Ledamot

Regionalt förhandlingsansvarig Distrikt Kronoberg

Mattias Cloodt Ledamot

Regionalt förhandlingsansvarig Distrikt Skåne

Terttu Lempinen Ledamot
046-172163, 072-556 44 69
skane@fysioterapeuterna.se
Anna Österblad Ledamot

Regionalt förhandlingsansvarig Distrikt Stockholm

Thomas Airio Ledamot

Regionalt förhandlingsansvarig Distrikt Sörmland

Klara Karlsson Ledamot

Regionalt förhandlingsansvarig Distrikt Uppsala

Magnus Andersson Ledamot
Jonna Niemelä Ledamot

Regionalt förhandlingsansvarig Distrikt Västerbotten

Kajsa Hedin Ledamot

Regionalt förhandlingsansvarig Distrikt Västernorrland

Sofia Nyberg Ledamot

Regionalt förhandlingsansvarig Distrikt Västmanland

Therese Ekblad Ledamot

Regionalt förhandlingsansvarig Distrikt Västra Götaland

Abdolghafour Vazae Ledamot

Regionalt förhandlingsansvarig Distrikt Örebro

Sara Axeliusson Ledamot

Regionalt förhandlingsansvarig Distrikt Östergötland

Albert de Haan Ledamot
Mikael Hjerne Ledamot