Sektionsråd – Fysioterapeuterna

Sektionsråd

Sektionsrådet har till uppgift att arbeta med professionsfrågor samt att vara en länk mellan förbundsstyrelsen, kansli, övriga råd och sektioner angående sakkunskap inom olika specialistområden av professionen. Rådet arbetar även med frågor gällande specialistordningen samt är delaktiga i förbundets påverkansarbete.

Varje sektion utser inom sig en representant till Sektionsrådet. Förbundsstyrelsen utser inom sig ordförande för Sektionsrådet. 


Philip Ohlsson

Ordförande i Sektionsrådet
073-730 77 04
philip.ohlsson@fysioterapeuterna.se


Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin

Sofia Ryman Augustsson Ordförande

Sektionsstyrelse för Sektion Andning och cirkulation

Andre Nyberg Ordförande

Sektionsstyrelse för Sektion Habilitering och pediatrik

Thomas Airio Ordförande

Sektionsstyrelse för Sektion Kvinnors Hälsa

Anna Skawonius Ordförande

Sektionsstyrelse för Sektion Mekanisk Diagnostik och Terapi

Erik Hedberg Ordförande

Sektionsstyrelse för Sektion Mental hälsa

Louise Östgaard Ordförande

Sektionsstyrelse för Sektion Neurologi

Margit Alt Murphy Ordförande

Sektionsstyrelse för Sektion Ortopedisk kirurgisk rehabilit

Ann-Christin Skarin Ordförande

Sektionsstyrelse för Sektion Ortopedisk Manuell Terapi

Erik Nexborn Ordförande

Sektionsstyrelse för Sektion Primärvård

Rebecca Nugent Ordförande

Sektionsstyrelse för Sektion Reumatologi

Karina Malm Ordförande

Sektionsstyrelse för Sektion Veterinärmedicin

Cajsa Ericson Ordförande

Sektionsstyrelse för Sektion Äldres hälsa

Låtta Hasselgren Ordförande

Sektionsstyrelse för Sektionen för Arbetshälsa och Ergonomi

Kjerstin Stigmar Ordförande

Sektionsstyrelse för Sektionen för onkologisk och palliativ fysioterapi

Anna Gradeen Ordförande

Sektionsstyrelse för Smärtsektionen

Mathias Andersson Ordförande