Specialistkommittén

Specialistkommittén består av fem ledamöter som nominerats av sektionerna och därefter utsedda av förbundsstyrelsen.

Ledamöter 2017-2020

  • Lena Zidén, ordförande
  • Eeva Europe
  • Emma Haglund
  • Inger Jacobson
  • Elisabeth Brodin

Uppdrag

Kommitténs uppgift är att granska om den sökande uppfyller krav och mål enligt fastställd specialistordning. Ledamöterna representerar en bredd av kunskapsområden och är själva specialister samt kliniskt verksamma. Kommittéuppdraget är ett förtroendeuppdrag och sker utanför ledamotens ordinarie arbete.

Vid bedömning vägs utbildningens ingående delar samman och ska tillsammans motsvara krav och mål i detta dokument. De olika delarna ska säkerställa en mix av teori och praktik och motsvara kompetens på avancerad nivå.

Handläggning

Till sin hjälp har kommittén två handläggande tjänstemän från förbundets kansli. Handläggarna tar emot och registrerar ansökningar, bistår kommittén och kommunicerar med de sökande. På delegation av kommittén godkänner handläggarna även ansökningar om handledare samt vissa kompletteringar rörande tidigare ansökningar.