Valberedning

Vid varje kongress väljs en valberedning för att förbereda valen till nästa kongress samt vid behov under mandatperioden. Valberedningens uppgift är bland annat att lägga fram förslag på ledamöter till förbundsstyrelsen och Etiskt råd.

Valberedningen består av ordförande, två ledamöter och ersättare för dessa. Valberedningen ska eftersträva att den bredd som finns bland medlemmarna också återspeglas i valen vid kongressen.

Ledamöter 2017-2020 

Ordinarie


Kristina Nilsson, ordförande
boelkina@gmail.com


Mari Lundberg


Catharina Bäcklund (Avgick från valberedningen 31 mars 2020, pga nomineringar från andra medlemmar att ingå i förbundsstyrelsen.)

Suppleanter


Philip Ohlsson (Avgick från valberedningen 31 mars 2020, pga nomineringar från andra medlemmar att ingå i förbundsstyrelsen.)

Suppleanter


Susanne Andersson


Pia Borg Lindblom