Valberedning – Fysioterapeuterna

Valberedning

Vid varje kongress väljs en valberedning för att förbereda valen till nästa kongress samt vid behov under mandatperioden. Valberedningens uppgift är bland annat att lägga fram förslag på ledamöter till förbundsstyrelsen och Etisk- och hållbarhetsrådet.

Valberedningen består av ordförande, två ledamöter och ersättare för dessa. Valberedningen ska eftersträva att den bredd som finns bland medlemmarna också återspeglas i valen vid kongressen.

Ledamöter 2021-2024 

 

Ordinarie

Catharina Bäcklund
Distrikt Härjedalen/Jämtland

Daniel Brandon
Förbundsstyrelseledamot 2017-2020

Mathias Andersson
Smärtsektionen

Suppleant

Wiveca Englund
Distrikt Västmanland

Eva Holmberg
Distrikt Västra Götaland

Lars Lundgren
Sektionen för Fysisk aktivitet och idrottsmedicin