Valberedning

Vid varje kongress väljs en valberedning för att förbereda valen till nästa kongress samt vid behov under mandatperioden. Valberedningen består av ordförande, två ledamöter och ersättare för dessa. Valberedningen ska eftersträva att den bredd som finns bland medlemmarna också återspeglas i valen vid kongressen.

Ledamöter 2017-2020 

Ordinarie

Suppleanter

  • Philip Ohlsson
  • Susanne Andersson
  • Pia Borg Lindblom