Valberedning – Fysioterapeuterna

Valberedning

Vid varje kongress väljs en valberedning för att förbereda valen till nästa kongress samt vid behov under mandatperioden. Valberedningens uppgift är bland annat att lägga fram förslag på ledamöter till förbundsstyrelsen och Etisk- och hållbarhetsrådet.

Valberedningen består av ordförande, två ledamöter och ersättare för dessa. Valberedningen ska eftersträva att den bredd som finns bland medlemmarna också återspeglas i valen vid kongressen.

Ledamöter 2021-2024 

 

Ordinarie

 • Catharina Bäcklund
  Distrikt Härjedalen/Jämtland

 • Daniel Brandon
  Förbundsstyrelseledamot 2017-2020

 • Mathias Andersson
  Smärtsektionen

Suppleant

 • Wiveca Englund
  Distrikt Västmanland

 • Eva Holmberg
  Distrikt Västra Götaland

 • Lars Lundgren
  Sektionen för Fysisk aktivitet och idrottsmedicin