Distriktsordföranderåd – Fysioterapeuterna

Distriktsordföranderåd

Distriktsordföranderådets uppgift är att ha fortlöpande samverkan mellan lokal nivå och central nivå i förbundet för att, stimulera till en bra verksamhet i distrikten, samt vara aktiv i opinionsbildningsarbetet. Rådet är en del av förbundets kontaktnät mellan medlemmar, förbundsstyrelsen, kansli, övriga råd och sektioner. 

Distriktet representeras av distriktsordförande. Distriktet kan därutöver efter beslut av förbundsstyrelsen medges utse ytterligare en representant. Vice ordförande i förbundsstyrelsen är ordförande för Distriktsordföranderådet.

Sara Barsjö

Ordförande i distriktsordföranderådet
070-792 71 84
sara.barsjo@fysioterapeuterna.se


Distriktsstyrelse för Distrikt Blekinge

Hanna Mattson-Lauterbach Ordförande

Distriktsstyrelse för Distrikt Dalarna

Mathias Andersson Ordförande

Distriktsstyrelse för Distrikt Gotland

Nina Berg Ordförande

Distriktsstyrelse för Distrikt Gävleborg

Linn Enqvist Ordförande

Distriktsstyrelse för Distrikt Halland

Daniel Augustsson Ordförande

Distriktsstyrelse för Distrikt Jämtland / Härjedalen

Catharina Bäcklund Ordförande

Distriktsstyrelse för Distrikt Kalmar

Caroline Birgersgård Ordförande

Distriktsstyrelse för Distrikt Kronoberg

Julia Baltzarsson Ordförande

Distriktsstyrelse för Distrikt Norrbotten

Cecilia Eriksson Ordförande

Distriktsstyrelse för Distrikt Skåne

Terttu Lempinen Ordförande
046-172163, 072-556 44 69
skane@fysioterapeuterna.se

Distriktsstyrelse för Distrikt Stockholm

Alexandra Wittborg Ordförande

Distriktsstyrelse för Distrikt Uppsala

Ewa Larsson Ordförande

Distriktsstyrelse för Distrikt Värmland

Sara Lewis Ordförande

Distriktsstyrelse för Distrikt Västerbotten

Sofia Stridsman Ordförande

Distriktsstyrelse för Distrikt Västernorrland

Therése Hörling Ordförande

Distriktsstyrelse för Distrikt Västmanland

Måns Sjögreen Ordförande

Distriktsstyrelse för Distrikt Västra Götaland

Elvira Lange Ordförande

Distriktsstyrelse för Distrikt Örebro

Marcus Bargholtz Ordförande

Distriktsstyrelse för Distrikt Östergötland

Mikael Hjerne Ordförande