Etik- och hållbarhetsråd – Fysioterapeuterna

Etik- och hållbarhetsråd

Etik- och hållbarhetsrådet är rådgivande i etiska frågor och ska aktualisera etiska frågor av betydelse för fysioterapeuters/sjukgymnasters professionella utövande.

Rådet svarar för handläggning av ärenden som berör förbundets etiska regler. Det har även till uppgift att tillse hur förbundets verksamhet tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och hur professionen kan bidra till ett hållbart samhälle.

Rådet består av fyra ledamöter varav tre utses av kongressen. Förbundsstyrelsen utser inom sig ordförande för rådet. 

Ordförande för Etik- och hållbarhetsrådet


Annie Palstam

0701-42 13 61
annie.palstam@fysioterapeuterna.se

Ledamöter 2021-2024

Erika Fjellström, Luleå

Elvira Lange, Göteborg

Sebastian Lindblom, Stockholm