Etik- och hållbarhetsråd

Etik- och hållbarhetsrådet är rådgivande i etiska frågor och ska aktualisera etiska frågor av betydelse för fysioterapeuters/sjukgymnasters professionella utövande.

Rådet svarar för handläggning av ärenden som berör förbundets etiska regler. Det har även till uppgift att tillse hur förbundets verksamhet tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och hur professionen kan bidra till ett hållbart samhälle.

Rådet består av fyra ledamöter varav tre utses av kongressen. Förbundsstyrelsen utser inom sig ordförande för rådet. Mandatperioden 2021-2024 är det ännu inte bestämt vem som blir ordförande för rådet.

Ledamöter 2021-2024


Erika Fjellström, Luleå

 


Elvira Lange, Göteborg

 

Sebastian Lindblom, Stockholm

 

Sekreterare

Dominika Borg Jansson
dominika.borg.jansson@fysioterapeuterna.se