Rådet för företagande

Rådet för företagande arbetar med frågor som rör företagare och deras verksamhet, samt kring frågor som handlar om utveckling och fungerar som länk mellan företagarna, kansliet, övriga råd, distrikt, sektioner och förbundsstyrelsen.

Varje distrikt utser inom sig en representant. Distriktet kan därutöver efter beslut av förbundsstyrelsen utse ytterligare en representant. Förbundsstyrelsen utser inom sig ordförande för rådet. Mandatperioden 2021-2024 är det ännu inte bestämt vem som blir ordförande för rådet.


 

Företagarråd för Distrikt Blekinge

Daniel Jusinski Ledamot
045510701
fysio.dj@gmail.com

Företagarråd för Distrikt Gävleborg

Petra Nässelqvist Ledamot
026249090

Företagarråd för Distrikt Halland

Daniel Augustsson Ledamot

Företagarråd för Distrikt Jämtland/Härjedalen

Daniel Landén Ledamot
Emma Svedberg Ledamot

Företagarråd för Distrikt Jönköping

Per Skarrie Ledamot
036122010

Företagarråd för Distrikt Norrbotten

Johan Lindström Ledamot
0920247171

Företagarråd för Distrikt Skåne

Ylwa-Li Eklund Ledamot

Företagarråd för Distrikt Stockholm

Karin Josefsson Ledamot
0702052456
Magdalena Rosengren Ledamot
0706667779

Företagarråd för Distrikt Västerbotten

Tina Rönnlund Borg Ledamot

Företagarråd för Distrikt Västmanland

Stefan Nääf Ledamot
022171006
Staffan Vogelius Ledamot
021181917

Företagarråd för Distrikt Västra Götaland

Lennart Dückhow Ledamot
Tove Jendman Ledamot

Företagarråd för Distrikt Östergötland

Maria Bohman Ledamot