Rådet för företagande – Fysioterapeuterna

Rådet för företagande

Rådet för företagande arbetar med frågor som rör företagare och deras verksamhet, samt kring frågor som handlar om utveckling och fungerar som länk mellan företagarna, kansliet, övriga råd, distrikt, sektioner och förbundsstyrelsen.

Varje distrikt utser inom sig en representant. Distriktet kan därutöver efter beslut av förbundsstyrelsen utse ytterligare en representant. Förbundsstyrelsen utser inom sig ordförande för rådet.


Ingela Lundholm Tengvall
Ordförande i Rådet för företagande
070-317 56 20
ingela.tengvall@fysioterapeuterna.se


Företagarråd för Distrikt Blekinge

Daniel Jusinski Ledamot
045510701
fysio.dj@gmail.com

Företagarråd för Distrikt Gotland

Arne Silfvergren Ledamot

Företagarråd för Distrikt Halland

Daniel Augustsson Ledamot

Företagarråd för Distrikt Jämtland/Härjedalen

Karin Holmberg Ledamot
Åsa Nilsson Ledamot

Företagarråd för Distrikt Jönköping

Per Skarrie Ledamot

Företagarråd för Distrikt Norrbotten

Erika Fjellström Ledamot
0706741484

Företagarråd för Distrikt Skåne

Ylwa-Li Eklund Ledamot
Malin Hammarberg Ledamot

Företagarråd för Distrikt Stockholm

Karin Josefsson Ledamot
Anna-Karin Wikström Ledamot

Företagarråd för Distrikt Värmland

Linda Bäckström Ledamot
0565-690990

Företagarråd för Distrikt Västerbotten

Tina Rönnlund Borg Ledamot

Företagarråd för Distrikt Västernorrland

Daniel Kibe Ledamot

Företagarråd för Distrikt Västmanland

Måns Sjögreen Ledamot

Företagarråd för Distrikt Västra Götaland

Lennart Dückhow Ledamot
0734120466
Lduckhow@gmail.com
Tove Jendman Ledamot
031811750
info@irorelse.se

Företagarråd för Distrikt Östergötland

Maria Bohman Ledamot