Rådet för företagande – Fysioterapeuterna

Rådet för företagande

Rådet för företagande arbetar med frågor som rör företagare och deras verksamhet, samt kring frågor som handlar om utveckling och fungerar som länk mellan företagarna, kansliet, övriga råd, distrikt, sektioner och förbundsstyrelsen.

Varje distrikt utser inom sig en representant. Distriktet kan därutöver efter beslut av förbundsstyrelsen utse ytterligare en representant. Förbundsstyrelsen utser inom sig ordförande för rådet.


Ingela Lundholm Tengvall
Ordförande i Rådet för företagande
070-317 56 20
ingela.tengvall@fysioterapeuterna.se


Företagarråd för Distrikt Blekinge

Daniel Jusinski Ledamot
045510701
fysio.dj@gmail.com

Företagarråd för Distrikt Gotland

Arne Silfvergren Ledamot

Företagarråd för Distrikt Gävleborg

Petra Nässelqvist Ledamot

Företagarråd för Distrikt Halland

Daniel Augustsson Ledamot

Företagarråd för Distrikt Jämtland/Härjedalen

Daniel Landén Ledamot
Emma Svedberg Ledamot

Företagarråd för Distrikt Jönköping

Per Skarrie Ledamot

Företagarråd för Distrikt Kronoberg

Timmy Gustafsson Ledamot

Företagarråd för Distrikt Skåne

Ylwa-Li Eklund Ledamot

Företagarråd för Distrikt Stockholm

Karin Josefsson Ledamot
Magdalena Rosengren Ledamot

Företagarråd för Distrikt Västerbotten

Tina Rönnlund Borg Ledamot

Företagarråd för Distrikt Västmanland

Stefan Nääf Ledamot
Staffan Vogelius Ledamot

Företagarråd för Distrikt Västra Götaland

Lennart Dückhow Ledamot
0734120466
Lduckhow@gmail.com
Tove Jendman Ledamot

Företagarråd för Distrikt Östergötland

Maria Bohman Ledamot