Studentsektionen – Fysioterapeuterna

Studentsektionen

Studentsektionen arbetar för att du som fysioterapeutstudent ska få en yrkesidentitet redan under studietiden, för en ökad gemenskap mellan fysioterapeutstudenter på de olika studieorterna och för att göra utbildningarna bättre.

Studentsektionen ska verka för att:

  • Inspirera och informera om professionen
  • Påverka utbildningarna
  • Vara en bro mellan studietiden och yrkeslivet
  • Driva viktiga frågor inom förbundet och Saco Studentråd
  • Vara en kommunikationsbrygga mellan förbundet och studenterna
  • Ha en representant i förbundsstyrelsen som för studenternas talan
  • Medverka på kongressen, förbundets högst beslutande organ som äger rum vart fjärde år

Bli studentmedlem

Medlemsavgiften för dig som är fysioterapeutstudent är 200 kronor för hela studietiden

Senaste nytt på vår Facebooksida