Kandidera till studentstyrelsen 2024 – Fysioterapeuterna

Kandidera till studentstyrelsen 2024

Vi söker representanter till studentstyrelsen 2024. Vi söker representanter från

Vill du..

  • vara del i att skapa en yrkesidentitet och yrkesstolthet för dig och andra fysioterapeutstudenter?
  • verka för en ökad gemenskap mellan och inom fysioterapeutprogrammen
  • verka för en grundutbildning med hög kvalitét?
  • driva frågor för att förbättra fysioterapeutstudenters studiesociala situation?

Som representant i studentstyrelsen så arbetar du för att skapa en yrkesstolthet för studentmedlemmar genom aktiviteter som ökar gemenskapen inom och mellan fysioterapeutprogrammen. Studentstyrelsen arbetar även med att driva frågor för att förbättra den studiesociala situationen samt för att fysioterapeutstudenter ska ansluta sig till fysioterapeuterna.

Det är önskvärt att varje studieort är representerade i studentstyrelsen men det är inte ett krav utan en studieort kan ha mer än en representant. Styrelseuppdraget är ett år, med både fysiska och digitala möten.

Att vara representant i studentstyrelsen är ett roligt och givande uppdrag som även är en merit på ditt CV.