Studentsektionens dokumentbank – Fysioterapeuterna

Studentsektionens dokumentbank

Studentsektionen, studentsektionens medlemmar och studentstyrelsen regleras av Fysioterapeuternas stadgar och Studentsektionens stadgar. Studentsektionens verksamhet regleras även av antagen verksamhetsplan från årsmötet.

Inför ditt första jobb

För dig som snart ska ta examen och börja ditt första jobb som legitimerad fysioterapeut. Här finns värdefull information om vad du ska tänka på.

(Detta är en medlemsförmån som kräver inloggning.)

Stadgar och etiska regler

Gällande stadgar och etiska regler har beslutats av kongressen (nov 2020). Normalstadgar för medlemsföreningar och sektion har beslutats av förbundsstyrelsen (maj 2021).

Fysioterapeuternas stadgar och etiska regler

Normalstadgar för medlemsföreningar

Normalstadgar för sektion inom Fysioterapeuterna