Studieorterna – Fysioterapeuterna

Studieorterna

Fysioterapeutprogrammet, grundutbildningen på 180 hp, finns på åtta orter runt om i landet. Utbildningen skiljer sig något åt gällande innehåll, inriktning och form beroende på studieort. Du kan läsa mer om studieorternas programinnehåll på respektive programsida, som du hittar nedan. 

Du har möjlighet att söka kurser på andra utbildningsorter än den du studerar vid. I mån av plats kan du antas till en valbar kurs, men de går i första hand till studenterna från den aktuella utbildningen.