Utbildningspolitiskt råd

Det utbildningspolitiska rådet har till uppgift att arbeta med utbildningspolitiska frågor på alla nivåer, att vara aktiv i opinionsarbetet, att vara en kontakt mellan förbund, lärosäten och högskolegrupp samt att vara rådgivande till förbundsstyrelsen och en länk till kansliet i dessa frågor.

Fem ledamöter nomineras till förbundsstyrelsen och ska representera lärosäten, verksamheter och olika delar av landet. Mandatperioden är fyra år med möjlighet till omval en period till.