Utbildningspolitiskt råd – Fysioterapeuterna

Utbildningspolitiskt råd

Det utbildningspolitiska rådet har till uppgift att arbeta med utbildningspolitiska frågor på alla nivåer, att vara aktiv i opinionsarbetet, att vara en kontakt mellan förbund, lärosäten och högskolegrupp samt att vara rådgivande till förbundsstyrelsen och en länk till kansliet i dessa frågor.

Fem ledamöter nomineras till förbundsstyrelsen och ska representera lärosäten, verksamheter och olika delar av landet. Mandatperioden är fyra år med möjlighet till omval en period till.


Maria Westin

Ordförande för Utbildningspolitiska rådet
070-486 10 09
maria.westin@fysioterapeuterna.se