Utbildningspolitiskt råd – Fysioterapeuterna

Utbildningspolitiskt råd

Det utbildningspolitiska rådet har till uppgift att arbeta med utbildningspolitiska frågor på alla nivåer, att vara aktiv i opinionsarbetet, att vara en kontakt mellan förbund, lärosäten och högskolegrupp samt att vara rådgivande till förbundsstyrelsen och en länk till kansliet i dessa frågor.

Fem ledamöter nomineras till förbundsstyrelsen och ska representera lärosäten, verksamheter och olika delar av landet. Mandatperioden är fyra år med möjlighet till omval en period till.

Ordförande

Maria Westin
070-486 10 09
maria.westin@fysioterapeuterna.se

Ledamöter

Christina Brogårdh
Professor, Lunds Universitet, Skåne Universitetssjukhus

Karin Hellström
Docent, lektor, Uppsala Universitet

Eva Holmgren
Lektor, Göteborgs universitet, programdirektor fysioterapiutbildningen

Petra von Heideken Wågert
Docent, Mälardalens universitet, programdirektor fysioterapiutbildningen

Annchristin Fjellman Wiklund
Lektor, Umeå Universitet