Fysioterapeuterna Play – Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna Play

Vid olika tillfällen sänds evenemang på webben där Fysioterapeuterna är arrangör. Här kan du titta i efterhand.

Webbinarium: Fysioterapeuterna + Nära vård = Sant?

Inloggning krävs

Eftersom detta är en medlemsförmån behöver du logga in för att kunna se webbinariet. Du loggar in genom att klicka längst upp till höger. Antingen på hänglåset (om du tittar via en mobiltelefon) eller "Logga in" (om du tittar via en dator).

Omställningen mot en nära vård pågår för fullt runt om i landet och kommer påverka all verksamhet inom hälso- och sjukvården, oavsett huvudman. Men vad innebär egentligen Nära vård? Och hur ställer vi i verksamheterna om? Hur ska vi som fysioterapeuter tänka i omställningen? Se detta webbinarium från 3 juni 2021.

Medverkande

  • Anna Nergårdh, tidigare utredare för Samordnad utveckling för God och Nära vård.
  • Lisbeth Löpare, Samordnare Nära vård, SKR.
  • Fysioterapeut Britt-Marie Esperi Kandelin och arbetsterapeut Mona-Lis Sundling som båda arbetar inom hemrehabteamet på Kalix Sjukhus.

Nyvalda ordförande Cecilia Winbergs linjetal

Linjetal från förbundets nyvalda ordförande Cecilia Winberg, som på lördagseftermiddagen den 14 november 2020 valdes till ny ordförande för Fysioterapeuterna för 2021-2024.Invigningen av Fysioterapeuternas kongress 2020

Här på webben kan du se invigningen av kongressen i efterhand från lördagen den 14 november 2020 kl. 9-10.

Invigningen leds av förbundets socialpolitiska strateg Caroline Agrell som gästas av både ordförande Stefan Jutterdal och Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck. Dessutom kommer både socialminister Lena Hallengren och talman Andreas Norlén med var sin videohälsning. Du kan titta på invigningen i efterhand.


Nyvalde ordförandes tacktal till avgående ordförande

Se tacktalet som nyvalda ordförande Cecilia Winberg höll på Kongress 2020 den 15 november till avgående ordförande Stefan Jutterdal, följt av hälsningar från de övriga nordiska fysioterapeutförbunden, samt World Physiotherapys ordförande Emma Stokes.Avgående ordförande Stefan Jutterdals tal avslutningstal

Söndagen den 15 november 2020 höll avgående förbundsordförande Stefan Jutterdal ett avslutningstal under kongressen.


Fler filmer under kongressen 2020 den 14-15 november

Inför proposition 1
Ordförande Stefan Jutterdal samtalar med Gabriel Wikström, regeringens samordnare för Agenda 2030.

Inför proposition 2
Vice ordförande Cecilia Winberg samtalar med Lisbeth Löpare, samordnare för nära vård på SKR.

Inför proposition 3
Vice ordförande Cecilia Winberg samtalar med Göran Arrius, Sacos ordförande.


Webbinarium: Brister vårdkedjan för gravida?

Då Almedalsveckan ställdes in 2020 genomförde Fysioterapeuterna istället ett webbinarium om kvinnors hälsa och fysioterapeuternas roll där vi samtalade om kvinnors möjlighet till god hälsa före, under och efter graviditet. Tillsammans med forskare, patient och politiker samtalade vi under en timme om nuläget, bristerna, men även möjligheterna till en sammanhållen och patientsäker vård för kvinnor. (30 juni 2020)


Medverkande:

  • Kristina Nilsson (s), vice ordförande, socialutskottet
  • Mia Frisk (kd), regionråd, Region Jönköping och ordförande i SKR:s beredning för primärvård och äldres hälsa
  • Anna Skawonius, Specialistsjukgymnast inom obstetrik, gynekologi, urologi vid Karolinska universitetssjukhuset och ordförande i sektionen för kvinnors hälsa
  • Mia Fernando, specialistfysioterapeut i gynekologi, obstetrik och urologi. Driver bloggen bakingbabies.se/ Årets fysioterapeut 2017.
  • Cecilia Fridén, FoU-chef, Fysioterapeuterna
  • Stefan Jutterdal, ordförande, Fysioterapeuterna
  • Caroline Agrell - moderator, socialpolitisk strateg, Fysioterapeuterna

Webbsändningar från Fysioterapi 2019 den 23 oktober


09.30-10.15: Invigningen av Fysioterapi 2019

11.15-12.00: (O)hälsa i arbetslivet – så kan du påverka

14.30-15.15: Ett aktivt liv i rörelse

17.30-18.00 (ca) Prisutdelning Årets fysioterapeut 2019


Webbsänt seminarium: Träning för alla seniorer - lösar det sig verkligen?

Vi lever allt längre och om 20 år beräknas över 2,5 miljoner svenskar vara 65 år eller äldre. Det är positivt att vi blir äldre, men det kommer innebära ökat behov av vård, omsorg och egenvård. (16 maj 2019) 

Medverkande

Elisabeth Rydwik
Lektor och Docent i fysioterapi, Karolinska Institutet, FoU-chef Funktion Hälsoprofessioner Karolinska Universitetssjukhuset

Mari Ginström-Heggelund
Sjukgymnast, EKEN Nacka kommun

Kerstin Seipel
Sjukgymnaster, EKEN Nacka kommun

Lena Eckerström
Senior med erfarenhet som patient


Webbsänt seminarium: Psykisk ohälsa hos unga - rörelse är vägen därifrån 


Den psykiska ohälsan bland unga är ett av Sveriges största folkhälsoproblem. Hur kan unga med psykisk ohälsa i ett tidigt skede fångas upp och få stöd utan remisser och långa väntetider? (3 april 2019)

Medverkande

Maria Hagströmer
Prefekt, Institutionen för hälsofrämjande vetenskap
Professor, leg. sjukgymnast

Anna Duberg
Medicine doktor, Institutionen för Hälsovetenskaper, leg. fysioterapeut inom barn- och ungdomspsykiatri

Jenny Scott
Deltagare i Dansprojektet – ett projekt för unga tjejer med psykisk ohälsa

Ulrika Wallbing
Adjunkt, leg fysioterapeut inom mental hälsa och psykoterapeut inriktning barn ungdom