Debattartiklar

Här finns Fysioterapeuternas publicerade debattartiklar samlade.

DEBATTARTIKLAR FRÅN 2019

Debatt: Det behöver inte vara svårt att tänka nytt

2019-09-06 09:16

Påverkansarbete, Debattartikel

Sverige står mitt i en preventionskris som vi sett komma i flera år utan att agera. Det skriver...

Debatt: Nya vårdmomsen slår hårt mot företagande medlemmar

2019-07-01 09:08

Företagande, Påverkansarbete, Debattartikel

Den 1 juli börjar Skatteverket använda den nya momstolkningen på inhyrd vårdpersonal som innebär...

Debatt: Barn i behov drabbas när elevhälsan sviker

2019-04-23 14:23

Påverkansarbete, Debattartikel

Elever med funktionsnedsättning har sämre måluppfyllelse i skolan än andra elever. Därför behöver...

Debatt: Nytt ledarskap behövs

2019-04-03 10:48

Påverkansarbete, Debattartikel

Ska svensk hälso- och sjukvård klara den framtida befolkningsökningen med ökande andelar barn och...

Debatt: Funktionshindrade slarvas bort när AF bantas

2019-03-29 09:30

Påverkansarbete, Debattartikel

Det är med stor oro vi tar emot beskedet att den enhet inom Arbetsförmedlingen som arbetar med...

DEBATTARTIKLAR FRÅN 2018

Debatt: Ta tillvara kompetensen hos privata fysioterapeuter

2018-09-10 11:29

Påverkansarbete, Debattartikel

Debatt: Sex förslag till alla politiker

2018-09-07 10:17

Påverkansarbete, Debattartikel, Rörelselyft

Debatt: Erbjud statligt stöd för jämlik rehabilitering

2018-08-22 07:47

Påverkansarbete, Debattartikel

Debatt: Ge hälso- och sjukvårdspersonal bättre tillgång till företagshälsovården

2018-06-01 07:54

Påverkansarbete, Debattartikel, Rörelselyft

Debatt: Hög tid satsa på primärvårdens kvalitetssystem

2018-05-25 11:39

Påverkansarbete, Debattartikel

DEBATTARTIKLAR FRÅN 2017

Debatt: Minskade anslag till kvalitetsregister drabbar äldre

2017-12-11 16:30

Påverkansarbete, Debattartikel

Debatt: Skolan (och eleverna) skulle må bra av fysioterapeuter

2017-12-08 14:19

Påverkansarbete, Debattartikel

Debatt: Utbildningsplatserna för fysioterapeuter måste bli fler

2017-10-11 09:23

Påverkansarbete, Utbildning, Debattartikel

Debatt: Utveckla primärvårdens arbete med patientnära vårdteam

2017-09-11 13:04

Påverkansarbete, Debattartikel

Debatt: Satsa på tvärprofessionell utbildning

2017-08-30 09:56

Påverkansarbete, Debattartikel

Debatt: Vi behöver inte ställa olika professioner mot varandra

2017-08-15 13:55

Påverkansarbete, Debattartikel

Debatt: Sverige behöver tre rörelselyft

2017-06-20 10:37

Påverkansarbete, Debattartikel, Rörelselyft

Debatt: ”Se över kompetensen inom strokevården”

2017-06-20 10:21

Påverkansarbete, Debattartikel

Debatt: Tydlig strategi för ökad rörlighet saknas

2017-06-07 09:12

Påverkansarbete, Debattartikel

Debatt: Behövs ökad samverkan mellan vårdcentral och rehab

2017-06-01 10:02

Påverkansarbete, Debattartikel

Debatt: Inför mer rörelse i skolan

2017-04-27 09:41

Påverkansarbete, Debattartikel

Debatt: Skapa förutsättningar för rörelse i skolan

2017-04-05 08:37

Påverkansarbete, Debattartikel

Debatt: Inrätta MAR i alla kommuner

2017-04-03 13:35

Påverkansarbete, Debattartikel

Debatt: Framtidens hälso- och sjukvård kräver större ansvar från staten

2017-03-13 09:48

Påverkansarbete, Debattartikel

Debatt: Mildra krisen i akutvården med förstärkt kommunal rehabilitering

2017-01-25 13:58

Påverkansarbete, Debattartikel

Debatt: Lyft elever med särskilt stöd

2017-01-03 08:56

Påverkansarbete, Debattartikel

Debatt: Lönen för kvinnor måste höjas

2017-01-02 09:17

Lön, Påverkansarbete, Debattartikel

Debatt: Begränsa marknadsföringen av tobak

2017-01-02 09:07

Påverkansarbete, Debattartikel

DEBATTARTIKLAR FRÅN 2016

Debatt: Alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse

2016-11-16 09:55

Påverkansarbete, Debattartikel, Kongress 2016

Alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse, så lyder förslaget till ny vision för...

Debatt: Sämre tjänstepension om ny skatt införs

2016-11-07 09:09

Påverkansarbete, Debattartikel

Nu överväger regeringen att lägga förslag som riskerar att göra tjänstepensionen mindre vä...

Debatt: Fysioterapeuter är högst lämpade att ställa diagnoser

2016-11-03 09:57

Påverkansarbete, Debattartikel

Att låta hälso- och sjukvården stanna kvar i förlegade och ineffektiva mönster där professionerna...

Debatt: Kommunerna brister i kompetensutveckling

2016-10-24 12:41

Påverkansarbete, Debattartikel

Kommunerna tar inte sitt ansvar för patientsäkerhet och god hälso- och sjukvård. Det visar en ny...

Debatt: Utan oss ingen lösning på hälsoklyftorna

2016-05-17 09:31

Påverkansarbete, Debattartikel

Kommissionen för Jämlik hälsa verkar ha tappat bort att hälsoklyftorna aldrig kan slutas utan...

Debatt: Praktik på annan ort tvingar studenter att ta extralån

2016-04-27 08:47

Påverkansarbete, Debattartikel

Nära en fjärdedel av hälso- och sjukvårdsstudenterna på Umeå universitet funderar på att hoppa av...

Debatt: Evidens tappas bort i nya riktlinjerna för MS och parkinson

2016-03-02 07:28

Påverkansarbete, Debattartikel

I de nya riktlinjerna för MS och Parkinsons sjukdom prioriteras eller rekommenderas inga specifik...

Debatt: Ökad kunskap krävs i äldreomsorgen

2016-02-24 14:43

Påverkansarbete, Debattartikel

Det är ett stort problem att endast 12 procent av personalen i äldreomsorgen har akademisk...