Play

Vid olika tillfällen sänds evenemang där Fysioterapeuterna är arrangör ut på webben. Här kan du titta i efterhand.

Seminarium: Rörelse ger bättre hälsa och skolresultat

Tisdagen den 12 juni 2018 på Järvaveckan i Spånga arrangerade Fysioterapeuterna ett seminarium med fokus på rörelse och barn och ungdomars hälsa.


Rådsmötet 2018

Invigningen av Rådsmötet fredagen den 16 mars. Medverkande: Stefan Jutterdal, ordförande, Fysioterapeuterna och Cecilia Winberg, vice ordförande, Fysioterapeuterna, samt Anna Nergårdh, särskild utredare, Samordnad utveckling för god och nära vård 


Fysioterapi 2017

Se några av programpunkterna på Fysioterapi 2017 från Waterfront, Stockholm, i efterhand.

Onsdag 25 oktober


Invigning av Kongress 2016

Se Invigningen av Fysioterapeuternas kongress i efterhand. Invigningstalare är socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (medverkar via video), statssekreterare Agneta Karlsson, Sacos ordförande Göran Arrius, Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell (medverkar via video), samt Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal. Dessutom medverkar Free Running Sweden.


Seminarium om stillasittande + Årets fysioterapeut 2016

Den 8 september 2016 kl.13.00-14.30 (ca) firas Internationella Fysioterapins Dag med ett stående seminarium om stillasittande, samt utdelning av utmärkelsen Årets fysioterapeut 2016. Seminariet är öppet för inbjudna, men webbsänds direkt och kan även ses i efterhand.


Almedalen 2016: Framtidens hälso- och sjukvård 
- Fysioterapeuterna presenterar #fysioframtid 2.0
Från 4 juli: Fysioterapeuterna har tillsammans med patientföreträdare, sjukvårdshuvudmän, myndigheter och andra professioner genomfört en framtidsdialog. På seminariet presenteras en sammanfattning av de största utmaningarna för framtidens hälso- och sjukvård. Dessutom pratar vi om digitaliseringens hälsoeffekter och bjuder på konkreta ergonomitips.


Sändningar från Fysioterapi 2015 

 


Onsdag 21 oktober

Torsdag 22 oktober


Almedalen 2014: Sitta är det nya röka- hur kan vi skapa en rörelsefrämjande miljö? 

Från 30 juni: Nu är det är fastställt - vi sitter oss till döds. Fysisk inaktivitet har identifierats som en av de största riskfaktorerna till våra välfärdssjukdomar, samtidigt som barn och ungdomar har en passiv livsstil. Vad kan våra politikerna och beslutsfattare göra för att skapa en rörelsefrämjande miljö?


Almedalen 2014: Fysioterapeut direkt. Ger det bättre vård och resursutnyttjande i primärvården?

Från 1 juli: Rätt från början innebär att patienterna får bästa möjliga omhändertagande direkt med utgångspunkt från de symtom de söker för. Detta effektiviserar vårdförloppet, ger nöjdare patienter och medarbetare samt är ett hälsoekonomiskt smartare sätt att organisera vården på. Så fungerar Brahemodellen.

 

 

 


Almedalen 2014: Artrosskola eller operation? Så får artrospatienter ett rörligare liv

Från 2 juli: Patienter med artros ska erbjudas en likvärdig evidensbaserad behandling, oavsett var i landet de söker vård. En artrosskola ger artrospatienter snabbare och säkrare vård. Mindre lidande för patienterna, och besparingar för samhället genom minskat behov av kostsamma undersökningar och operationer.

 


Rådsmötets inledning 2014

Den 28-29 mars 2014 träffades förbundets samtliga råd och förbundsstyrelsen till ett gemensamt tvådagars rådsmöte, där framtidsgruppen samt studentstyrelsen deltog. Inledningen av rådsmötet fredagen den 28 mars kl. 10-10.45 kan du titta på i efterhand.