Sektioner – Fysioterapeuterna

Sektioner

För att främja medlemmarnas professionsutveckling finns det 16 olika sektioner, som arbetar med professionsfrågor inom olika områden och bland annat arrangerar kurser och utbildningar.

Sektionsrådet

Ordförande i varje sektion bildar Sektionsrådet tillsammans med en representant från förbundsstyrelsen, som fungerar som ordförande för rådet, och en sekreterare från förbundets kansli.

Sektionsrådet ska stärka förbundets arbete med professionsfrågor, samordna och stödja sektionernas arbete, ta olika initiativ för att stärka kårens utveckling, samt delta i förbundets opinionsbildning.

Välj eller byt sektion

I medlemskapet i Fysioterapeuterna ingår även medlemskap i en vald sektion. Medlem som önskar tillhöra ytterligare sektion/sektioner betalar extra avgift. Du kan när som helst bli medlem i en eller flera sektioner - eller byta sektionsmedlemskap. Logga in och gå till Min sida för att se vilken/vilka sektioner du tillhör och för att ändra.

Senaste nytt från sektionerna

Ergolunchen- en lunchdate med dina kollegor. Den 18 maj kl.11.30-12.30

2021-04-30 12:33

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Protokoll årsmöte 2021

2021-04-28 09:14

Sektionen för Andning och cirkulation

Rapport från Parkinson utbildningsdag

2021-04-24 12:00

Sektionen för Äldres hälsa

Aprilinfo

2021-04-23 10:26

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Kurs: Den kompliserte bekkenbunnen

2021-04-22 10:20

Sektionen för Kvinnors hälsa

Kurs i General movements

2021-04-15 08:22

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Enkät till lunchföreläsning

2021-04-14 14:44

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Demenssjukdom och kognitiv svikt

2021-04-10 11:19

Sektionen för Äldres hälsa

Bäckenbottenhälsa -uppdragskurs 4,5 hp

2021-04-07 18:52

Sektionen för Kvinnors hälsa

Vårens kurser genomförs digitalt

2021-03-31 17:06