Sektioner

Fysioterapeuternas 16 sektioner arbetar med professionsfrågor.

Sexton sektioner

Sedan 1 juli 2006 är sektionerna närmare knutna till förbundet och alla medlemmar kan välja att vara med i en eller flera sektioner. Sexton olika sektioner arbetar med professionsfrågor.

Professionsrådet

Ordförande i varje sektion bildar Professionsrådet tillsammans med en representant från förbundsstyrelsen, som fungerar som ordförande för rådet, och en sekreterare från förbundets kansli.

Professionsrådet ska stärka förbundets arbete med professionsfrågor, samordna och stödja sektionernas arbete, ta olika initiativ för att stärka kårens utveckling, samt delta i förbundets opinionsbildning.

Välj eller byt sektion

Du kan när som helst bli medlem i en eller flera sektioner - eller byta sektionsmedlemskap. Logga in och gå till Min sida för att ändra.

Senaste nytt från sektionerna

IFOMPT Release Mars

2019-03-24 12:14

Sektionen för OMT

Manual Therapy Research Review

2019-03-24 12:05

Sektionen för OMT

SENS nr 1, 2019

2019-03-18 17:40

Smärtsektionen

Neonatal bedömning

2019-03-13 20:59

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Vägen till en demensdiagnos

2019-03-13 13:42

Årsmöte OMT-sektionen

2019-03-09 08:38

Sektionen för OMT

Verksamhetsberättelse 2018

2019-03-08 11:37

Sektionen för Andning och cirkulation

Kaltenborn Evjenth OMT

2019-02-27 08:13

Sektionen för OMT

Forskningsdag inom respirationsområdet

2019-02-25 14:57

Sektionen för Andning och cirkulation

Årsmöte 2019

2019-02-24 10:43