Sektioner

Fysioterapeuternas 16 sektioner arbetar med professionsfrågor.

Sexton sektioner

Sedan 1 juli 2006 är sektionerna närmare knutna till förbundet och alla medlemmar kan välja att vara med i en eller flera sektioner. Sexton olika sektioner arbetar med professionsfrågor.

Professionsrådet

Ordförande i varje sektion bildar Professionsrådet tillsammans med en representant från förbundsstyrelsen, som fungerar som ordförande för rådet, och en sekreterare från förbundets kansli.

Professionsrådet ska stärka förbundets arbete med professionsfrågor, samordna och stödja sektionernas arbete, ta olika initiativ för att stärka kårens utveckling, samt delta i förbundets opinionsbildning.

Välj eller byt sektion

Du kan när som helst bli medlem i en eller flera sektioner - eller byta sektionsmedlemskap. Logga in och gå till Min sida för att ändra.

Senaste nytt från sektionerna

Inbjudan till temadag

2018-11-13 21:27

Sektionen för Andning och cirkulation

IFOMPT Webinar

2018-11-02 16:27

Sektionen för OMT

SOMS-konferens

2018-11-01 22:14

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Inbjudan Haboped-dagar 2019

2018-11-01 22:06

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Active Healthy Kids Sverige

2018-11-01 21:47

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Fysioterapi vid njursjukdomar

2018-11-01 15:52

Sektionen för Andning och cirkulation

Reportage fallprevention

2018-11-01 08:38

Sektionen för Äldres hälsa

Falls festival konferens i Manchester

2018-11-01 08:15

Sektionen för Äldres hälsa

Medlemsutskick och anmälan till utbildningsdagarna.

2018-10-25 22:24

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Sök stipendium från SveReFo

2018-10-22 00:00

Sektionen för Reumatologi