Sektioner

Fysioterapeuternas 16 sektioner arbetar med professionsfrågor.

Sexton sektioner

Sedan 1 juli 2006 är sektionerna närmare knutna till förbundet och alla medlemmar kan välja att vara med i en eller flera sektioner. Sexton olika sektioner arbetar med professionsfrågor.

Professionsrådet

Ordförande i varje sektion bildar Professionsrådet tillsammans med en representant från förbundsstyrelsen, som fungerar som ordförande för rådet, och en sekreterare från förbundets kansli.

Professionsrådet ska stärka förbundets arbete med professionsfrågor, samordna och stödja sektionernas arbete, ta olika initiativ för att stärka kårens utveckling, samt delta i förbundets opinionsbildning.

Välj eller byt sektion

Du kan när som helst bli medlem i en eller flera sektioner - eller byta sektionsmedlemskap. Logga in och gå till Min sida för att ändra.

Senaste nytt från sektionerna

James Moores handouts

2019-05-13 20:48

Sektionen för OMT

Deltagare till studie eftersöks!

2019-05-08 20:44

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Reportage IMT - ett kliniskt pilotprojekt

2019-05-08 11:23

Sektionen för Äldres hälsa

Stipendie

2019-05-05 23:22

Sektionen för Fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Save the date!

2019-05-03 16:48

Sektionen för Andning och cirkulation

Kursprogram MDT/McKenzie

2019-04-11 14:40

Sektionen för MDT

Protokoll årsmöte 2019

2019-04-09 21:48

Sektionen för Andning och cirkulation

Profilkläder

2019-04-09 20:07

Sektionen för Veterinärmedicin

Grattis Simon Widh!

2019-04-05 09:12

Sektionen för OMT

Grattis Ragnar Faleij!

2019-04-05 08:50

Sektionen för OMT