Sektioner

Fysioterapeuternas 16 sektioner arbetar med professionsfrågor.

Sexton sektioner

Sedan 1 juli 2006 är sektionerna närmare knutna till förbundet och alla medlemmar kan välja att vara med i en eller flera sektioner. Sexton olika sektioner arbetar med professionsfrågor.

Professionsrådet

Ordförande i varje sektion bildar Professionsrådet tillsammans med en representant från förbundsstyrelsen, som fungerar som ordförande för rådet, och en sekreterare från förbundets kansli.

Professionsrådet ska stärka förbundets arbete med professionsfrågor, samordna och stödja sektionernas arbete, ta olika initiativ för att stärka kårens utveckling, samt delta i förbundets opinionsbildning.

Välj eller byt sektion

Du kan när som helst bli medlem i en eller flera sektioner - eller byta sektionsmedlemskap. Logga in och gå till Min sida för att ändra.

Senaste nytt från sektionerna

MI-E - behandlingsriktlinjer

2019-11-19 16:36

Sektionen för Andning och cirkulation

Årsmöte med utbildningsdag 2020

2019-11-18 22:00

Sektionen för Neurologi

Fysioterapi 2019

2019-11-15 10:45

Nu öppnar anmälan till kongressen

2019-11-07 17:31

Sektionen för Fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Nordic2020

2019-11-07 16:11

Sektionen för Andning och cirkulation

IFSPT World Congress 2021

2019-11-06 21:54

Sektionen för Fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Årsmöte 2020

2019-11-06 19:44

Minnesanteckningar från kontaktombudsträff

2019-11-05 16:22

Sektionen för Äldres hälsa

Fysioterapi 2019

2019-11-01 11:42

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Rapport från Fysioterapi 2019

2019-11-01 11:04

Sektionen för Äldres hälsa