Sektioner

Fysioterapeuternas 16 sektioner arbetar med professionsfrågor.

Sexton sektioner

Sedan 1 juli 2006 är sektionerna närmare knutna till förbundet och alla medlemmar kan välja att vara med i en eller flera sektioner. Sexton olika sektioner arbetar med professionsfrågor.

Professionsrådet

Ordförande i varje sektion bildar Professionsrådet tillsammans med en representant från förbundsstyrelsen, som fungerar som ordförande för rådet, och en sekreterare från förbundets kansli.

Professionsrådet ska stärka förbundets arbete med professionsfrågor, samordna och stödja sektionernas arbete, ta olika initiativ för att stärka kårens utveckling, samt delta i förbundets opinionsbildning.

Välj eller byt sektion

Du kan när som helst bli medlem i en eller flera sektioner - eller byta sektionsmedlemskap. Logga in och gå till Min sida för att ändra.

Senaste nytt från sektionerna

Referat från första fysioterapeutiska konferensen om palliativ vård

2018-09-22 17:54

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Nya rollups för sektionen

2018-09-16 13:20

Hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer

2018-09-15 12:25

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Nyhetsbrev från ICCrPT

2018-09-14 16:07

Sektionen för Andning och cirkulation

Nyhetsbrev från demensnätverket

2018-09-09 09:37

IPTOP

2018-09-09 09:21

Temadag forskning intensivvård - inställd

2018-09-06 12:13

Sektionen för Andning och cirkulation

IFOMPT Webinars

2018-09-03 18:08

Sektionen för OMT

4th Conference on Clinical Guidelines

2018-09-03 17:59

Sektionen för OMT

Utbildningsdagarna 2019

2018-09-03 11:52

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi