Sektioner

Fysioterapeuternas 16 sektioner arbetar med professionsfrågor.

Sexton sektioner

Sedan 1 juli 2006 är sektionerna närmare knutna till förbundet och alla medlemmar kan välja att vara med i en eller flera sektioner. Sexton olika sektioner arbetar med professionsfrågor.

Professionsrådet

Ordförande i varje sektion bildar Professionsrådet tillsammans med en representant från förbundsstyrelsen, som fungerar som ordförande för rådet, och en sekreterare från förbundets kansli.

Professionsrådet ska stärka förbundets arbete med professionsfrågor, samordna och stödja sektionernas arbete, ta olika initiativ för att stärka kårens utveckling, samt delta i förbundets opinionsbildning.

Välj eller byt sektion

Du kan när som helst bli medlem i en eller flera sektioner - eller byta sektionsmedlemskap. Logga in och gå till Min sida för att ändra.

Senaste nytt från sektionerna

Webbaserad kurs om Rehabilitering under och efter genomgången Covid-19

2020-09-21 16:22

Sektionen för Äldres hälsa

Kursverksamheten igång

2020-09-15 20:37

Sektionen för MDT

Fördjupning i palpation

2020-09-12 18:50

Sektionen för Kvinnors hälsa

Grattis Monika!

2020-09-09 12:49

Sektionen för Andning och cirkulation

Öga mot Öga - ny omgång

2020-09-07 14:24

Sektionen för Fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Webbinarium om Functional Index-3 (FI-3)

2020-09-05 19:19

Sektionen för Reumatologi

Fysioterapins dag 2020

2020-09-03 17:57

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Är det lönsamt med arbetsmiljöinsatser?

2020-09-03 13:11

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

CSPT A - Helsingborg

2020-09-02 09:30

Sektionen för Fysisk aktivitet och idrottsmedicin

200920 CSPT A - anmälan öppen

2020-09-02 09:30

Sektionen för Fysisk aktivitet och idrottsmedicin