Sektioner

Fysioterapeuternas 16 sektioner arbetar med professionsfrågor.

Sexton sektioner

Sedan 1 juli 2006 är sektionerna närmare knutna till förbundet och alla medlemmar kan välja att vara med i en eller flera sektioner. Sexton olika sektioner arbetar med professionsfrågor.

Professionsrådet

Ordförande i varje sektion bildar Professionsrådet tillsammans med en representant från förbundsstyrelsen, som fungerar som ordförande för rådet, och en sekreterare från förbundets kansli.

Professionsrådet ska stärka förbundets arbete med professionsfrågor, samordna och stödja sektionernas arbete, ta olika initiativ för att stärka kårens utveckling, samt delta i förbundets opinionsbildning.

Välj eller byt sektion

Du kan när som helst bli medlem i en eller flera sektioner - eller byta sektionsmedlemskap. Logga in och gå till Min sida för att ändra.

Senaste nytt från sektionerna

OBS! Nytt datum för forskardag inom respirationsområdet

2019-09-16 20:08

Sektionen för Andning och cirkulation

Kommande disputationer

2019-09-12 21:53

Twitter

2019-09-12 21:10

Medlemsbrev hösten -19

2019-09-12 16:47

Sektionen för Kvinnors hälsa

Monter på Fysioterapi 2019

2019-09-05 12:51

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Arbetar du med KOL? Se hit!

2019-08-21 13:36

Sektionen för Andning och cirkulation

Nytt datum för Skivstångsträning som rehabilitering

2019-08-02 22:59

Sektionen för Fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Kompetenskartan

2019-07-04 10:50

Sektionen för Kvinnors hälsa

Grattis Annelie Gutke!

2019-07-04 10:43

Sektionen för Kvinnors hälsa

Trevlig sommar!

2019-07-04 10:40

Sektionen för Kvinnors hälsa