Sektioner – Fysioterapeuterna

Sektioner

Fysioterapeuternas 16 sektioner arbetar med professionsfrågor.

Främja professionsutveckling

För att främja medlemmarnas professionsutveckling finns olika sektioner som arbetar med professionsfrågor. Sedan 1 juli 2006 är sektionerna närmare knutna till förbundet.

Sektionsrådet

Ordförande i varje sektion bildar Sektionsrådet tillsammans med en representant från förbundsstyrelsen, som fungerar som ordförande för rådet, och en sekreterare från förbundets kansli.

Sektionsrådet ska stärka förbundets arbete med professionsfrågor, samordna och stödja sektionernas arbete, ta olika initiativ för att stärka kårens utveckling, samt delta i förbundets opinionsbildning.

Välj eller byt sektion

I medlemskapet i Fysioterapeuterna ingår även medlemskap i en vald sektion. Medlem som önskar tillhöra ytterligare sektion/sektioner betalar extra avgift. Du kan när som helst bli medlem i en eller flera sektioner - eller byta sektionsmedlemskap. Logga in och gå till Min sida för att ändra.

Senaste nytt från sektionerna

Unga Reumatiker håller webinar om transition

2021-03-08 07:26

Sektionen för Reumatologi

SENS nummer 1, 2021

2021-03-05 16:49

Smärtsektionen

Stipendium till Nanna Svartz minne

2021-03-02 21:37

Sektionen för Reumatologi

Reumatikerförbundets vårdforskningsstipendium

2021-03-02 21:16

Sektionen för Reumatologi

Information från SRQ

2021-02-28 09:19

Sektionen för Reumatologi

Ansök nu - FYIM’s Stipendie 2021

2021-02-23 22:00

Sektionen för Fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Ta del av idrottmedicin online

2021-02-23 21:48

Sektionen för Fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Årsmöte 2021!

2021-02-22 21:24

Sektionen för OMT

Nyhetsbrev från ICCrPT

2021-02-16 16:39

Sektionen för Andning och cirkulation

Hjälp önskas till forskning

2021-02-11 18:30