Sektioner

Fysioterapeuternas 16 sektioner arbetar med professionsfrågor.

Sexton sektioner

Sedan 1 juli 2006 är sektionerna närmare knutna till förbundet och alla medlemmar kan välja att vara med i en eller flera sektioner. Sexton olika sektioner arbetar med professionsfrågor.

Professionsrådet

Ordförande i varje sektion bildar Professionsrådet tillsammans med en representant från förbundsstyrelsen, som fungerar som ordförande för rådet, och en sekreterare från förbundets kansli.

Professionsrådet ska stärka förbundets arbete med professionsfrågor, samordna och stödja sektionernas arbete, ta olika initiativ för att stärka kårens utveckling, samt delta i förbundets opinionsbildning.

Välj eller byt sektion

Du kan när som helst bli medlem i en eller flera sektioner - eller byta sektionsmedlemskap. Logga in och gå till Min sida för att ändra.

Senaste nytt från sektionerna

Ny styrelse - utan ordförande

2020-03-30 11:05

Sektionen för Mental hälsa

Viktig info inför årsmöte

2020-03-25 20:50

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Fysioterapi vid Covid-19

2020-03-22 14:35

Sektionen för Andning och cirkulation

Hur jobbar en fysioterapeut på IVA?

2020-03-22 14:04

Sektionen för Andning och cirkulation

Kurs i gångfunktion

2020-03-18 14:20

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Årsmöte på webben

2020-03-18 08:04

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Viktigt meddelande gällande årsmöte för sektionen Arbetshälsa och Ergonomi den 27 mars kl.13-14.00

2020-03-17 19:04

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Årsmötet sker digitalt

2020-03-16 16:27

Sektionen för Äldres hälsa

Årsmöte 2020 - framflyttat

2020-03-15 22:04

Sektionen för Andning och cirkulation

Inställda utbildningsdagar

2020-03-14 10:35

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi