Sektioner

Fysioterapeuternas 16 sektioner arbetar med professionsfrågor.

Sexton sektioner

Sedan 1 juli 2006 är sektionerna närmare knutna till förbundet och alla medlemmar kan välja att vara med i en eller flera sektioner. Sexton olika sektioner arbetar med professionsfrågor.

Professionsrådet

Ordförande i varje sektion bildar Professionsrådet tillsammans med en representant från förbundsstyrelsen, som fungerar som ordförande för rådet, och en sekreterare från förbundets kansli.

Professionsrådet ska stärka förbundets arbete med professionsfrågor, samordna och stödja sektionernas arbete, ta olika initiativ för att stärka kårens utveckling, samt delta i förbundets opinionsbildning.

Välj eller byt sektion

Du kan när som helst bli medlem i en eller flera sektioner - eller byta sektionsmedlemskap. Logga in och gå till Min sida för att ändra.

Senaste nytt från sektionerna

Vad är skörhet? - en workshop för äldres hälsa

2020-06-24 09:53

Sektionen för Primärvård

Information om planerad kurs

2020-06-17 13:49

Sektionen för Kvinnors hälsa

Hematologkonferens 2020

2020-06-17 13:19

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Sommar-Krumelur

2020-06-17 11:11

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Sommarbrev

2020-06-12 13:09

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Nytt tillfälle - Webb-kurs inspiratorisk muskelträning (IMT)

2020-06-03 15:07

Sektionen för Andning och cirkulation

Onlineföreläsning

2020-06-02 14:24

Sektionen för Fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Sommarutskick 2020

2020-05-29 12:12

Sektionen för Andning och cirkulation

Digitalt seminarium 4/6 11.30

2020-05-27 21:24

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Protokoll årsmöte 2020

2020-05-24 19:17

Sektionen för Andning och cirkulation