Sektioner

Fysioterapeuternas 16 sektioner arbetar med professionsfrågor.

Sexton sektioner

Sedan 1 juli 2006 är sektionerna närmare knutna till förbundet och alla medlemmar kan välja att vara med i en eller flera sektioner. Sexton olika sektioner arbetar med professionsfrågor.

Professionsrådet

Ordförande i varje sektion bildar Professionsrådet tillsammans med en representant från förbundsstyrelsen, som fungerar som ordförande för rådet, och en sekreterare från förbundets kansli.

Professionsrådet ska stärka förbundets arbete med professionsfrågor, samordna och stödja sektionernas arbete, ta olika initiativ för att stärka kårens utveckling, samt delta i förbundets opinionsbildning.

Välj eller byt sektion

Du kan när som helst bli medlem i en eller flera sektioner - eller byta sektionsmedlemskap. Logga in och gå till Min sida för att ändra.

Senaste nytt från sektionerna

Tips på utbildningsdag Umeå

2020-01-28 11:20

Sektionen för Primärvård

Rapport från FFN

2020-01-23 17:06

Sektionen för Äldres hälsa

SOMS föreläsningsdag

2020-01-20 09:50

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Årsmöte 2020

2020-01-20 09:43

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Utbildningsdag 200313

2020-01-17 11:34

Sektionen för Äldres hälsa

Lymfödembehandling 7.5 hp

2020-01-16 19:33

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Kontaktombudsträff via skype 191119

2020-01-15 10:45

Sektionen för Äldres hälsa

Årsmöte 2020

2020-01-14 20:48

Sektionen för Kvinnors hälsa

Föreläsning om lagar och regler inom veterinärmedicin

2020-01-07 12:06

Sektionen för Veterinärmedicin

Nätverksträff njurmedicin

2020-01-06 18:09

Sektionen för Andning och cirkulation