Sektioner

Fysioterapeuternas 16 sektioner arbetar med professionsfrågor.

Sexton sektioner

Sedan 1 juli 2006 är sektionerna närmare knutna till förbundet och alla medlemmar kan välja att vara med i en eller flera sektioner. Sexton olika sektioner arbetar med professionsfrågor.

Professionsrådet

Ordförande i varje sektion bildar Professionsrådet tillsammans med en representant från förbundsstyrelsen, som fungerar som ordförande för rådet, och en sekreterare från förbundets kansli.

Professionsrådet ska stärka förbundets arbete med professionsfrågor, samordna och stödja sektionernas arbete, ta olika initiativ för att stärka kårens utveckling, samt delta i förbundets opinionsbildning.

Välj eller byt sektion

Du kan när som helst bli medlem i en eller flera sektioner - eller byta sektionsmedlemskap. Logga in och gå till Min sida för att ändra.

Senaste nytt från sektionerna

Ny omgång av skivstångskurs

2018-07-11 21:35

Sektionen för Fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Litteratur

2018-07-03 12:02

Sommarkrumeluren

2018-06-21 13:36

Sektionen för Habilitering och pediatrik

Glad sommar och planera inför hösten!

2018-06-18 11:00

Sektionen för Mental hälsa

VIC utbildningsdagar i sekundärprevention

2018-06-13 08:29

Sektionen för Andning och cirkulation

Rapport från Svenska demensdagarna 2018

2018-06-12 09:03

Skypemöte med kontaktombuden 24 maj 2018

2018-06-10 09:43

Stjärnmärkning enligt svenskt demenscentrum

2018-06-10 09:32

Sommarutskick 2018

2018-06-07 11:55

Sektionen för Andning och cirkulation

Medlemsbrev vår 2018

2018-06-05 21:24

Sektionen för Kvinnors hälsa