Aktuellt

Fysioterapi vid demenssjukdom

2020-11-23 16:54

Marie Ternströmleg Fysioterapeut , certifierad utbildare BPSD-registret, Rehabenheten, Sandvikens...

Sektionen för Äldres hälsa

Call for Committee Members

2020-11-23 16:47

Som medlem i äldres hälsa är du också medlem i IPTOP

Sektionen för Äldres hälsa

Nytt bedömningsinstrument

2020-10-30 10:12

Under fliken bedömningsinstrument hittar du nu: MANUAL - Traffic Light System (TLS-BasicADL)...

Sektionen för Äldres hälsa

Otago träningsprogram

2020-10-28 09:15

Nu finns manual till Otago träningsprogram under fliken "Träningsprogram"

Sektionen för Äldres hälsa

Kontaktombudsträff 201013

2020-10-15 15:27

Sektionens kontaktombud träffades via zoom 201013. På grund av tekniska problem avbröts mötet eft...

Sektionen för Äldres hälsa

Webbaserad kurs om Rehabilitering under och efter genomgången Covid-19

2020-09-21 16:22

Den 10 november genomförs en webbutbildning om rehabilitering under och efter genomgången covid -19.

Sektionen för Äldres hälsa

Utbildningsdag 201023

2020-08-21 13:50

Utbildningsdag ”Hållbart åldrande – benhälsa, skörhet, fraktur och rehabilitering”   Utbildningsd...

Sektionen för Äldres hälsa

Aktuell information om träningsprogram

2020-05-20 07:50

Socialstyrelsen har i dagarna kommit ut med information samt en film för att stödja äldre persone...

Sektionen för Äldres hälsa

Årsmötet sker digitalt

2020-03-16 16:27

Sektionen för Äldres hälsas årsmöte blev inställt den 13/3 p.g.a. Covid-19 och sker därför iställ...

Sektionen för Äldres hälsa

Utbildningsdagen ställs in

2020-03-12 08:01

Fysioterapeuterna ställer in fysiska möten och sammankomster tills vidare. Detta gör att vår...

Sektionen för Äldres hälsa