Aktuellt – Fysioterapeuterna

Aktuellt

Äldreomsorgsdagarna

2022-10-05 16:46

Snart går äldreomsorgsdagarna av stapeln på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Sektionen för Äldres hälsa

Äldre personers behov i fokus: rätt till en fast omsorgskontakt i hemtjänsten

2022-09-28 13:29

"Den som har hemtjänst har sedan den 1 juli i år rätt till en fast omsorgkontakt. Syftet med en...

Sektionen för Äldres hälsa

Vill du vara kontaktombud?

2022-09-12 16:20

Kontaktombudens uppgift är att vara en länk mellan styrelsen och medlemmarna i olika delar av...

Sektionen för Äldres hälsa

Save the date!

2022-09-09 11:39

- Årsmöte och digital utbildningsdag för sektionen Äldres hälsa planeras in 16/2 2023 i Umeå....

Sektionen för Äldres hälsa

Gåfotbollen växer - " Jag kommer kanske dö på fotbollsplanen men då är jag lycklig"

2022-08-31 21:41

Citatet kommer från en av deltagarna i en ny studie från Umeå Universitet. Den visar att många...

Sektionen för Äldres hälsa

Intressant kvalitativ studie

2022-01-14 13:56

Studie kring fysioterapeutens pedagogiska förhållningssätt vid demenssjukdom

Sektionen för Äldres hälsa

IPTOP nyhetsbrev december

2022-01-05 17:22

Här kan ni läsa IPTOP:s nyhetsbrev från december månad;  IPTOP News e-blast Dec. 2021

Sektionen för Äldres hälsa

Sammanfattning från halvdagsutbildningen "livet efter stroke" på fysioterapi2021

2021-12-08 18:15

Halvdagsutbildningens föreläsare var Malin Reinholdsson, leg fysioterapeut, doktorand vid GU och...

Sektionen för Äldres hälsa

Webinarium om fallprevention anordnad av socialstyrelsen

2021-12-08 18:00

Datum: 15 december kl. 12.30–13.30 och 16 december kl. 08.30–09.30. Samma innehåll vid båda...

Sektionen för Äldres hälsa

Fysioterapi 2021

2021-11-21 10:44

Här kommer ett reportage från Fysioterapi 2021.

Sektionen för Äldres hälsa