Aktuellt

Aktuell information om träningsprogram

2020-05-20 07:50

Socialstyrelsen har i dagarna kommit ut med information samt en film för att stödja äldre persone...

Sektionen för Äldres hälsa

Årsmötet sker digitalt

2020-03-16 16:27

Sektionen för Äldres hälsas årsmöte blev inställt den 13/3 p.g.a. Covid-19 och sker därför iställ...

Sektionen för Äldres hälsa

Utbildningsdagen ställs in

2020-03-12 08:01

Fysioterapeuterna ställer in fysiska möten och sammankomster tills vidare. Detta gör att vår...

Sektionen för Äldres hälsa

Reportage från en eftermiddag om demens

2020-02-21 15:12

Två av sektionens kontaktombud i Stockholm, Julia Hamilton och Madelene Bruce Danielsson ordnade ...

Sektionen för Äldres hälsa

Rapport från FFN

2020-01-23 17:06

Lena Zidén deltog från styrelsen i "Fragility Fracture Networks" årliga konferens 27-30 augusti i...

Sektionen för Äldres hälsa

Utbildningsdag 200313

2020-01-17 11:34

Den 13 mars 2020 är det dags för en ny intressant utbildningsdag i Uppsala i samband med sektione...

Sektionen för Äldres hälsa

Kontaktombudsträff via skype 191119

2020-01-15 10:45

Styrelsen hade ett skypemöte med kontaktombuden i samband med ett styrelsemöte 191119 där...

Sektionen för Äldres hälsa

Minnesanteckningar från kontaktombudsträff

2019-11-05 16:22

Nu finns minnesanteckningar från kontaktombudsträff i samband med Fysioterapi 2019

Sektionen för Äldres hälsa

Rapport från Fysioterapi 2019

2019-11-01 11:04

Fysioterapi 2019 hölls i år i Stockholm Waterfront.

Sektionen för Äldres hälsa

Reportage från demensnätverket

2019-09-24 14:02

Cristina Wångblad  arbetar som metodhandledare i demensfrågor inom äldreomsorgen i en stadsdel i...

Sektionen för Äldres hälsa