Aktuellt – Fysioterapeuterna

Aktuellt

Demenssjukdom och kognitiv svikt

2021-04-10 11:19

Den 16:e mars anordnade Gothia Kompetens för femte året konferensen "Demenssjukdom och kognitiv...

Sektionen för Äldres hälsa

Årsmöte 210312

2021-02-05 10:44

Sektionen för Äldres hälsas årsmöte sker digitalt i samband med vår utbildningsdag den 12 mars...

Sektionen för Äldres hälsa

Utbildningsdag 210312- nu fler platser!

2021-01-21 18:11

Fredag 12 mars 2021 8.30 – 16.00 ger vi en digital utbildningsdag med titeln: ”Parkinsonbehandlin...

Sektionen för Äldres hälsa

Julhälsning från IPTOP

2020-12-22 16:08

Nedan finns en bifogad fil där ni får en sammanfattning av året som gått och en hälsning från Han...

Sektionen för Äldres hälsa

Sammandrag från utbildningsdag 201023

2020-12-17 16:12

23/10 genomförde sektionen en webbaserad utbildningsdag med temat: ”Hållbart åldrande – benhälsa,...

Sektionen för Äldres hälsa

Webbaserad kurs om rehabilitering under och efter Covid -19 omgång 2

2020-11-27 10:32

Då efterfrågan på kursplatser har varit mycket stor arrangeras kursen ytterligare en gång den 2/2...

Sektionen för Äldres hälsa

Fysioterapi vid demenssjukdom

2020-11-23 16:54

Marie Ternströmleg Fysioterapeut , certifierad utbildare BPSD-registret, Rehabenheten, Sandvikens...

Sektionen för Äldres hälsa

Call for Committee Members

2020-11-23 16:47

Som medlem i äldres hälsa är du också medlem i IPTOP

Sektionen för Äldres hälsa

Nytt bedömningsinstrument

2020-10-30 10:12

Under fliken bedömningsinstrument hittar du nu: MANUAL - Traffic Light System (TLS-BasicADL)...

Sektionen för Äldres hälsa

Otago träningsprogram

2020-10-28 09:15

Nu finns manual till Otago träningsprogram under fliken "Träningsprogram"

Sektionen för Äldres hälsa