Aktuellt – Fysioterapeuterna

Aktuellt

Kontaktombudsträff 210202

2020-10-15 15:27

Sektionens kontaktombud och delar av styrelsen träffades via zoom 210202. Minnesanteckning från...

Sektionen för Äldres hälsa

Webbaserad kurs om Rehabilitering under och efter genomgången Covid-19

2020-09-21 16:22

Den 10 november genomförs en webbutbildning om rehabilitering under och efter genomgången covid -19.

Sektionen för Äldres hälsa

Utbildningsdag 201023

2020-08-21 13:50

Utbildningsdag ”Hållbart åldrande – benhälsa, skörhet, fraktur och rehabilitering”   Utbildningsd...

Sektionen för Äldres hälsa

Aktuell information om träningsprogram

2020-05-20 07:50

Socialstyrelsen har i dagarna kommit ut med information samt en film för att stödja äldre persone...

Sektionen för Äldres hälsa

Årsmötet sker digitalt

2020-03-16 16:27

Sektionen för Äldres hälsas årsmöte blev inställt den 13/3 p.g.a. Covid-19 och sker därför iställ...

Sektionen för Äldres hälsa

Utbildningsdagen ställs in

2020-03-12 08:01

Fysioterapeuterna ställer in fysiska möten och sammankomster tills vidare. Detta gör att vår...

Sektionen för Äldres hälsa

Reportage från en eftermiddag om demens

2020-02-21 15:12

Två av sektionens kontaktombud i Stockholm, Julia Hamilton och Madelene Bruce Danielsson ordnade ...

Sektionen för Äldres hälsa

Rapport från FFN

2020-01-23 17:06

Lena Zidén deltog från styrelsen i "Fragility Fracture Networks" årliga konferens 27-30 augusti i...

Sektionen för Äldres hälsa

Utbildningsdag 200313

2020-01-17 11:34

Den 13 mars 2020 är det dags för en ny intressant utbildningsdag i Uppsala i samband med sektione...

Sektionen för Äldres hälsa

Kontaktombudsträff via skype 191119

2020-01-15 10:45

Styrelsen hade ett skypemöte med kontaktombuden i samband med ett styrelsemöte 191119 där...

Sektionen för Äldres hälsa