Aktuellt – Fysioterapeuterna

Aktuellt

Fragility Fracture Network konferens

2019-02-19 17:20

Lena Zidén från styrelsen för Äldres hälsa deltog i FFN:s konferens i Dublin 4-7 juli 2018.

Sektionen för Äldres hälsa

HIFE i kommunal hemsjukvård i Göteborg

2019-02-05 16:13

En kort rapport om HIFE i kommunal hemsjukvård hämtad från en gemensam geriatrikdag för...

Sektionen för Äldres hälsa

Reportage Virtual Reality-träff

2019-01-17 09:27

Julia Hamilton, kontaktombud, har varit på Glasberga äldreboende och tagit del av deras projekt m...

Sektionen för Äldres hälsa

VR-konferens inom äldreomsorgen

2019-01-02 11:00

Den 15 november 2018 arrangerade Södertälje kommun en konferens med titeln ”VR inom äldreomsorgen...

Sektionen för Äldres hälsa

Utbildningsdag i Uppsala 15 mars 2019

2018-12-17 00:08

Den 15 mars 2019 är det dags för en ny intressant utbildningsdag i Uppsala i samband med sektione...

Sektionen för Äldres hälsa

Möte med kontaktombuden 181206

2018-12-16 11:12

Den 6 december hölls ett möte mellan styrelsen för sektionen för Äldres Hälsa och sektionens...

Sektionen för Äldres hälsa

Multisjuka äldre 2018

2018-12-16 11:06

Seminariet Multisjuka äldre 2018 – hur löser vi utmaningen? genomfördes den 25 oktober på Bonnier...

Sektionen för Äldres hälsa

Reportage fallprevention

2018-11-01 08:38

Föreläsning om fallprevention: träning och mat för att förebygga sarkopeni Text&Bild: Julia...

Sektionen för Äldres hälsa

Falls festival konferens i Manchester

2018-11-01 08:15

2-3 juli 2018 hölls konferensen  i Manchester University mitt i centrum av staden. Deltagare kom...

Sektionen för Äldres hälsa

Rapport från utbildningsdag i Göteborg 181001

2018-10-18 19:56

Den 1 oktober ordnade sektionen en utbildningsdag på Möldals sjukhus där 106 personer deltog.

Sektionen för Äldres hälsa