Aktuellt – Fysioterapeuterna

Aktuellt

Möte med kontaktombuden

2018-02-20 16:50

Den 18 januari hölls årets första möte mellan styrelsen och sektionens kontaktombud via Skype.

Sektionen för Äldres hälsa

Fallpreventionsvecka

2018-02-09 13:00

Under vecka 40 hade vi på Sabbatsbergsgeriatriken Fallpreventionsveckan. Vi passade på att...

Sektionen för Äldres hälsa

FALLS, FRAILTY AND BONE HEALTH Dublin 9-10 november 2017

2018-02-09 11:28

Det här var den första europeiska konferensen inom områdena fall, frailty, frakturer, sarkopeni,...

Sektionen för Äldres hälsa

Utbildningsdag och årsmöte i Uppsala 16 mars 2018

2017-12-19 20:43

Nu kan du anmäla dig till sektionens utbildningsdag med årsmöte i Uppsala!

Sektionen för Äldres hälsa

Reportage från kontaktombud Karin Nordell

2017-12-14 14:00

Ställningstagande för en MAR i varje kommun

Sektionen för Äldres hälsa

Fysioterapi 2017 Sektionen Äldres hälsa

2017-12-05 18:57

Fysioterapi 2017 gick av stapeln 25-27 oktober på Waterfront i Stockholm och var en mycket lyckad...

Sektionen för Äldres hälsa

Äldreomsorgsdagarna 2017

2017-11-26 08:36

Årets Äldreomsorgsdagar hade temat meningsfullhet och samlade ca 1370 deltagare från hela landet...

Sektionen för Äldres hälsa

Fragility Fracture Network konferens, Malmö

2017-10-20 17:54

Styrelsen för Äldres hälsa fanns med på både förkonferensen och huvudkonferensen i Malmö 23-27...

Sektionen för Äldres hälsa

Osteoporos och fallprevention

2017-09-26 22:03

I våras skickade styrelsen, via kontaktombuden, ut en förfrågan om pågående aktiviteter kring...

Sektionen för Äldres hälsa

Demensutbildning Uppsala maj 2017

2017-09-21 20:21

Den 5 maj anordnades i soliga Uppsala en utbildningsdag kring demenssjukdom med bidrag från...

Sektionen för Äldres hälsa