Aktuellt

EU Falls Festival 2017 Amsterdam

2017-08-02 08:09

Sektionen Äldres hälsa deltog i konferensen EU Falls Festival 2017 i Amsterdam. Lena Zidén och...

Sektionen för Äldres hälsa

"Yr i bollen - yrsel hos äldre personer" 24 mars 2017 och kontaktombudsträff 23 mars

2017-06-28 19:19

Den 24 mars anordnade sektionen för Äldres hälsa utbildningsdagen ”Yr i bollen” i soliga Göteborg...

Sektionen för Äldres hälsa

Rapport från Otago utbildning i Växjö april 2017

2017-06-20 15:49

Kommunrehab i Växjö anordnade en utbildningsdag i Otago Excercise Program i april med deltagare...

Sektionen för Äldres hälsa

Avhandling om gånghastighet och effekter av träning hos personer med demenssjukdom i särskilt boende.

2017-06-01 18:26

Den 13 januari försvarade Annika Toots sin avhandling om gånghastighet och effekter av träning ho...

Sektionen för Äldres hälsa

Demensdagarna 2017

2017-05-21 19:28

Den 3-4 maj anordnades för 18e året i rad de Svenska Demensdagarna. I år höll konferensen till på...

Sektionen för Äldres hälsa

Referat från Fragility Fracture Network (FFN) konferens i Rom 31/8-3/9 2016

2017-03-03 16:14

Styrelseledamöterna Lena Zidén och Margareta Svensson representerade styrelsen för Äldres hälsa p...

Sektionen för Äldres hälsa

Instruktion framtagen för SIP för äldre

2016-05-19 19:06

Sektion för äldres hälsa har i samarbete med SKL och en rad andra organisationer tagit fram en...

Sektionen för Äldres hälsa

Utvärdering "Förnuft och Känsla"

2016-05-09 20:24

Utbildningsdagen 18 mars 2016: utvärderingen av Förnuft och Känsla är klar – tack! Nu jobbar vi...

Sektionen för Äldres hälsa

ProFouND

2016-04-19 08:06

ProFouND är ett EU-finansierat nätverk av olika organisationer med det gemensamma syftet att mins...

Sektionen för Äldres hälsa

COPM inkluderas i Senior Alert

2016-02-17 08:01

Under hösten-vintern 2016 kommer kvalitetsregistret Senior Alert att utökas med ett instrument,...

Sektionen för Äldres hälsa