2013-10-13 20:29

"Träning för äldre" 4 oktober 2013

Utbildningsdagen "Träning för äldre" den 4 oktober under Sjukgymnastdagarna i Göteborg var fullsatt och mycket uppskattad. Vi kommer att lägga ut material efter hand vi blir klara.

Sjukgymnastdagarna utbildningsdag 4/10 Träning för äldre

Sektionen Äldres hälsa arrangerade en av utbildningsdagarna den 4 oktober under Sjukgymnastdagarna i Göteborg. Dagen var uppskattad, givande föreläsningar, fullsatt lokal och positiva utvärderingar. Vi kommer att lägga ut sammanfattning och material efter hand som vi blir klara.

Föreläsarna: Per Aagaard, fil dr, professor i muskelfysiologi och biomekanik, Erik Rosendahl, leg sjukgymnast, med dr, Håkan Littbrandt, leg sjukgymnast, med dr, Nina Lindelöf, leg sjukgymnast,  fil dr, Lars Hagberg, hälsoekonom, med dr, Magnus Lindwall, docent i psykologi, lektor, Stefan Lundqvist, leg sjukgymnast, FAR-samordnare

Sammanfattning av utbildningsdagen

Per Aagaards presentation.

Lars Hagbergs presentation

Magnus Lindwalls presentation

Stefan Lundqvists presentation

Senaste nyheterna

Kontaktombudsträff 201013

2020-10-15 15:27

Sektionen för Äldres hälsa

Sektionens kontaktombud träffades via zoom 201013. På grund av tekniska problem avbröts mötet eft...

Webbaserad kurs om Rehabilitering under och efter genomgången Covid-19

2020-09-21 16:22

Sektionen för Äldres hälsa

Den 10 november genomförs en webbutbildning om rehabilitering under och efter genomgången covid -19.

Utbildningsdag 201023

2020-08-21 13:50

Sektionen för Äldres hälsa

Utbildningsdag ”Hållbart åldrande – benhälsa, skörhet, fraktur och rehabilitering”   Utbildningsd...

Aktuell information om träningsprogram

2020-05-20 07:50

Sektionen för Äldres hälsa

Socialstyrelsen har i dagarna kommit ut med information samt en film för att stödja äldre persone...

Årsmötet sker digitalt

2020-03-16 16:27

Sektionen för Äldres hälsa

Sektionen för Äldres hälsas årsmöte blev inställt den 13/3 p.g.a. Covid-19 och sker därför iställ...