Fysioterapi vid demenssjukdom – Fysioterapeuterna

2020-11-23 16:54

Sektionen för Äldres hälsa

Fysioterapi vid demenssjukdom

Marie Ternströmleg Fysioterapeut , certifierad utbildare BPSD-registret, Rehabenheten, Sandvikens kommun höll en  föreläsning om  "Våra behov av rörelse och beröring" på Skånska demensdagen.

Vi har nu möjlighet att dela länken så att fler kan se denna föreläsning

https://urplay.se/program/219444-ur-samtiden-skanska-demensdagen-2020-vara-behov-av-rorelse-och-beroring

Senaste nyheterna

Demenssjukdom och kognitiv svikt

2021-04-10 11:19

Sektionen för Äldres hälsa

Den 16:e mars anordnade Gothia Kompetens för femte året konferensen "Demenssjukdom och kognitiv...

Årsmöte 210312

2021-02-05 10:44

Sektionen för Äldres hälsa

Sektionen för Äldres hälsas årsmöte sker digitalt i samband med vår utbildningsdag den 12 mars...

Utbildningsdag 210312- nu fler platser!

2021-01-21 18:11

Sektionen för Äldres hälsa

Fredag 12 mars 2021 8.30 – 16.00 ger vi en digital utbildningsdag med titeln: ”Parkinsonbehandlin...

Julhälsning från IPTOP

2020-12-22 16:08

Sektionen för Äldres hälsa

Nedan finns en bifogad fil där ni får en sammanfattning av året som gått och en hälsning från Han...

Sammandrag från utbildningsdag 201023

2020-12-17 16:12

Sektionen för Äldres hälsa

23/10 genomförde sektionen en webbaserad utbildningsdag med temat: ”Hållbart åldrande – benhälsa,...