Intressant kvalitativ studie – Fysioterapeuterna

2022-01-14 13:56

Sektionen för Äldres hälsa

Intressant kvalitativ studie

Studie kring fysioterapeutens pedagogiska förhållningssätt vid demenssjukdom

Karin Nordell har läst till en masterexamen inom fysioterapi vid Umeå universitet och då genomfört en kvalitativ studie kring fysioterapeutens pedagogiska förhållningssätt vid demenssjukdom. Uppsatsen är omarbetad till en vetenskaplig artikel vilken går att ta del av via tidsskriften BMC Geriatrics. Titel på artikeln är "To see, meet and adapt - an interview study about physiotherapists' pedagogocal approach to dementia". 

Senaste nyheterna

Intressant kvalitativ studie

2022-01-14 13:56

Sektionen för Äldres hälsa

Studie kring fysioterapeutens pedagogiska förhållningssätt vid demenssjukdom

IPTOP nyhetsbrev december

2022-01-05 17:22

Sektionen för Äldres hälsa

Här kan ni läsa IPTOP:s nyhetsbrev från december månad;  IPTOP News e-blast Dec. 2021

Sammanfattning från halvdagsutbildningen "livet efter stroke" på fysioterapi2021

2021-12-08 18:15

Sektionen för Äldres hälsa

Halvdagsutbildningens föreläsare var Malin Reinholdsson, leg fysioterapeut, doktorand vid GU och...

Webinarium om fallprevention anordnad av socialstyrelsen

2021-12-08 18:00

Sektionen för Äldres hälsa

Datum: 15 december kl. 12.30–13.30 och 16 december kl. 08.30–09.30. Samma innehåll vid båda...

Fysioterapi 2021

2021-11-21 10:44

Sektionen för Äldres hälsa

Här kommer ett reportage från Fysioterapi 2021.