Intressant kvalitativ studie – Fysioterapeuterna

2022-01-14 13:56

Sektionen för Äldres hälsa

Intressant kvalitativ studie

Studie kring fysioterapeutens pedagogiska förhållningssätt vid demenssjukdom

Karin Nordell har läst till en masterexamen inom fysioterapi vid Umeå universitet och då genomfört en kvalitativ studie kring fysioterapeutens pedagogiska förhållningssätt vid demenssjukdom. Uppsatsen är omarbetad till en vetenskaplig artikel vilken går att ta del av via tidsskriften BMC Geriatrics. Titel på artikeln är "To see, meet and adapt - an interview study about physiotherapists' pedagogocal approach to dementia". 

Senaste nyheterna

Äldre personers behov i fokus: rätt till en fast omsorgskontakt i hemtjänsten

2022-09-28 13:29

Sektionen för Äldres hälsa

"Den som har hemtjänst har sedan den 1 juli i år rätt till en fast omsorgkontakt. Syftet med en...

Vill du vara kontaktombud?

2022-09-12 16:20

Sektionen för Äldres hälsa

Kontaktombudens uppgift är att vara en länk mellan styrelsen och medlemmarna i olika delar av...

Save the date!

2022-09-09 11:39

Sektionen för Äldres hälsa

- Årsmöte och digital utbildningsdag för sektionen Äldres hälsa planeras in 16/2 2023 i Umeå....

Gåfotbollen växer - " Jag kommer kanske dö på fotbollsplanen men då är jag lycklig"

2022-08-31 21:41

Sektionen för Äldres hälsa

Citatet kommer från en av deltagarna i en ny studie från Umeå Universitet. Den visar att många...

Intressant kvalitativ studie

2022-01-14 13:56

Sektionen för Äldres hälsa

Studie kring fysioterapeutens pedagogiska förhållningssätt vid demenssjukdom